Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án khuyến công năm 2016.
Ngày cập nhật 06/09/2016

Ngày 09 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 847/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện đề án khuyến công năm 2016 đối với cơ sở mộc mỹ nghệ của ông Trần Gia Phóng ở thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh.

Nội dung: Hỗ trợ kinh phí cho đề án “Đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm mộc mỹ nghệ và dân dụng” với những nội dung chủ yếu sau:

- Đơn vị thực hiện: Cơ sở Trần Gia Phòng, địa chỉ: Thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

- Địa điểm thực hiện đề án: Thôn Thủy Phú, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

- Hạn mức hỗ trợ: 35.000.000đ (Ba mươi lăm triệu đồng)

- Hạng mục hỗ trợ:      + Máy lọng đứng bánh đà 70

                                     + Máy phay trục đứng Tube;

                                     + Dàn liên hợp 40;

                                     + Máy đục mộng lỗ vuông.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016

- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn sự nghiệp khuyến công của thị xã năm 2016.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 114