Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái Go – Green Farm
Ngày cập nhật 20/11/2016

     Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thị xã Hương Trà về việc giao trách nhiệm Phòng Tài chính - KH chủ trì, phối hợp với các ngành rà soát đề xuất địa điểm cho HTX Nông nghiệp và Dịch vụ sinh thái Go-Green Farm, có trụ sở chính tại Khu quy hoạch Triều Sơn Nam, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái Go – Green Farm tại xã Hương Vinh báo cáo UBND thị xã xem xét; vào lúc 14 giờ 30 ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại Hội trường UBND xã Hương Vinh các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế, Văn hóa Thông tin, UBND xã Hương Vinh và HTX NN&DV sinh thái Go – Green Farm đã họp soát xét các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn và hiện trạng sử dụng đất để nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án để báo cáo UBND thị xã xem xét đề nghị UBND tỉnh chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư. 

     Tại buổi họp đồng chí Nguyễn Văn Công - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trình bày nội dung về việc xin đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ sinh thái tại xã Hương Vinh của HTX NN&DV sinh thái Go - Green Farm; các ngành đã khảo sát thực địa, đối chiếu với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng đất, trao đổi thảo luận và đi đến thống nhất kiến nghị với UBND thị xã như sau:

            1. Vị trí khu đất nhà đầu tư xin nghiên cứu đầu tư dự án:

            Thuộc khu Cồn Nhỏ, thôn Minh Thanh, xã Hương Vinh, diện tích khoảng 46.750 m2.

            2. Nguồn gốc và hiện trạng khu đất:

            Hiện trạng trồng cây hằng năm, đất do UBND xã Hương Vinh quản lý (đất 5%)

            3. Đối chiếu với quy hoạch:                 

            Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh đến năm 2020 đã được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 thì khu đất nhà đầu tư xin nghiên cứu dự án được quy hoạch là đất dịch vụ - thương mại – du lịch.

            Vì vậy, để phù hợp với chức năng khu đất đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện một số nội dung như sau :

            + Về tên dự án, qui mô, mục tiêu của dự án cần nghiên cứu, xây dựng lại nội dung cho phù hợp với tính chất khu đất quy hoạch xây dựng thương mại - dịch vụ, trong đó nội dung phát triển dịch vụ - du lịch là nòng cốt.

            + Về suất đầu tư: nhà đầu tư cần xem xét lại khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện của dự án cho tương xứng với diện tích xin nghiên cứu đầu tư dự án, để đầu tư dự án có tính khả thi và hiệu quả bền vững.

            + Nhà đầu tư có thể nghiên cứu thực hiện một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nhà lưu trú, khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ ăn uống để phục vụ du lịch nhưng không phá vở cảnh quan môi trường hai bên bờ sông Hương. Xây dựng hình thành một khu dịch vụ - du lịch có chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kết hợp hài hòa và khai thác các điểm dịch vụ - du lịch trong vùng, trước hết là khu phố cổ Bao Vinh, khu dịch vụ - du lịch vùng đầm phá Tam Giang Hương Phong, Hải Dương....

            + Phòng Quản lý đô thị cung cấp thông tin quy hoạch, phòng Tài chính – Kế hoạch cung cấp thông tin giá đất vị trí khu đất để nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư.

                       

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 111