Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
HĐND xã Hương Vinh tổ chức kỳ họp lần thứ X
Ngày cập nhật 08/07/2020

Sáng ngày 30/06/2020, Thường trực HĐND xã Hương Vinh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức kỳ họp lần thứ 10. Về tham dự kỳ họp có đại diện đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn: Ông Võ Văn Ninh – Phó trưởng phòng kinh tế thị xã; Ông Nguyễn Văn Tri -  nguyên Thị ủy viên, phó chủ tịch HĐND thị xã; Bà Nguyễn Thị Thảo – nguyên thị ủy viên – nguyên Bí thư Đảng ủy xã;        Về phía lãnh đạo địa phương có: Ông Nguyễn Văn Bổn - Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND xã; Ông Trần Quốc Thắng – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã; Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Phó bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy; các đại biểu HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp còn có trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức xã, bí thư chi bộ- trưởng thôn, Hiệu trưởng các nhà trường, Trưởng trạm y tế, Giám đốc HTX.

 

Tại kỳ họp, đại biểu đã nghe báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020.

Sáu tháng đầu năm 2020 đã xảy ra đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của xã. Song với quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành; sự nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn vươn lên của doanh nghiệp, nhân dân, nền kinh tế tuy có giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn duy trì ổn định. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm trên địa bàn toàn xã ước đạt 710,198 tỷ đồng/KH 1.160,798 tỷ đồng đạt 61,2% so cùng kỳ giảm 2,8%.  Lĩnh vực Dịch vụ thương mại 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 601,935 tỷ đồng/KH 981,898 tỷ đồng đạt 61,3%, so cùng kỳ giảm 2,88%. Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng ước đạt 94,762 tỷ đồng/KH 152,596 tỷ đồng đạt 62,1% so cùng kỳ giảm 1,4%. Sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 2019-2020 đạt được kết quả khá cao,trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho công ty TNHH Tiến Đạt đầu tư tại Cồn Lớn để thực hiện dự án Vườn Bách Thảo trên sông Hương.

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách xã năm 2020. Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tham gia với kỳ họp thứ X HĐND thị xã, xã. Báo cáo của thường trực HĐND xã về hoạt động giám sát chuyên đề “ giám sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã”. Báo cáo của Ban pháp chế HĐND xã; Báo cáo của Ban kinh tế HĐND xã. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 710,198 tỷ đồng/KH 1.160,798 tỷ đồng đạt 61,2% so cùng kỳ giảm 2,8%; Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt: 2.278.952.056 đồng bằng 37,61% so với dự toán giao. Trong đó: Các khoản thu xã hưởng 100% ước đạt: 1.722.759.021 đồng bằng 228,18%; Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ước đạt: 556.193.035 đồng bằng 10,25% so dự toán giao. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên; Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 đợt 1, UBND xã đã rà soát và tiến hành chi trả cho 873 người, hỗ trợ với số tiền: 1.029.000.000đ gồm các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội hiện đang quản lý tại địa phương; người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo theo quyết định phê duyệt số 656/QĐ-UBND của UBND xã Hương Vinh ngày 19/11/2019 về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, công tác từ thiện nhân đạo và các chính sách an sinh xã hội được các cấp, các ngành quan tâm. QP - AN được giữ vững, TTATXH đảm bảo, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng NTM tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã, thôn NTM.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Bổn - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KT - XH, QP – AN trên địa bàn 06 tháng đầu năm 2020, xem xét thông qua quyết toán ngân sách xã năm 2019; thông qua chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021; nghe Ban thường trực UBMTTQVN xã thông báo về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền; chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và một số nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm 2020, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời bàn những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT - XH 06 tháng cuối năm 2020.

Sau thảo luận đóng góp ý kiến, kỳ họp cũng đã giành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri trong xã quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Bổn - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Năm 2020 là có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Trên cơ sở đánh giá kết quả ước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, HĐND xã cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Ban Ban Chấp hành Đảng bộ xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 cũng như Nghị quyết và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã để bàn, quyết định mục tiêu nhiệm vụ năm 2020.

Sau kỳ họp này, UBND xã và các ngành cần phải chủ động đề ra các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND xãđãthông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, đồng tâm, hiệp lực, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Với truyền thống của Đảng bộ, nhân dân toàn xã, với tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu và HĐND xã, đồng chí Bí thư Đảng bộ xã bày tỏ tin tưởng và quyết tâm cùng chính quyền xã Hương Vinh sẽ vượt qua mọi khó khăn xây dựng xã vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng.

Bế mạc kỳ họp đồng chí Nguyễn Văn Bổn - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị:  UBND xã, các ngành cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 mà Nghị quyết kỳ họp thứ sáu HĐND xã thông qua.UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Sau 01 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 122.490
Truy cập hiện tại 14