Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 17/04/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 Công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Theo đó, 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện là:

1. Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: UBND cấp xã: 10 ngày làm việc; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội: 07 ngày làm việc; Chủ tịch UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc.

- Phí, lệ phí: không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã; Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế thủ tục hành chính có số thứ tự 01 tại phần I. Danh mục thủ tục hành chính của phụ lục kèm theo Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 24