Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tƣ pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
Ngày cập nhật 27/04/2023

Ngày 24/4/2023, UBND tỉnh thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 901/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ  tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tƣ pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 21