Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ 27-30/6
Ngày cập nhật 15/06/2023

Ngày 6/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023Theo đó, công tác coi thi theo lịch thi sẽ diễn ra vào các ngày 27, 28, 29 và dự phòng ngày 30/6/2023. Cụ thể

Ngày

Buổi

Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

27/6/2023

SÁNG

08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

CHIỀU

14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

28/6/2023

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

CHIỀU

Toán

90 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

29/6/2023

SÁNG

Bài thi KHTN

Vật lí

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Hóa học

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Sinh học

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

Bài thi KHXH

Lịch sử

50 phút

07 giờ 30

07 giờ 35

Địa lí

50 phút

08 giờ 30

08 giờ 35

Giáo dục công dân

50 phút

09 giờ 30

09 giờ 35

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 20

14 giờ 30

30/6/2023

SÁNG

Dự phòng

 

 

 

Kế hoạch cũng quy định về Bài thi, hình thức thi và thời gian làm bài thi/môn thi, cụ thể như sau:

Đối với Bài thi: Tổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục phổ thông cấp THPT (gọi tắt là thí sinh THPT) phải dự thi 04 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh GDTX có thể dự thi bài thi Ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp Trung cấp tham dự Kỳ thi được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.

Đối với Hình thức thi, các bài thi Toán, Ngoại ngữ, tổ hợp KHTN và tổ hợp KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm). Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận).

Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ văn: 120 phút; Toán: 90 phút; Ngoại ngữ: 60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và KHXH.

Đối với công tác sau khi công bố kết quả thi: Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7/2023. Công tác tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có) hoàn thành chậm nhất vào ngày 15/8/2023.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 756