C:\Fportal\ThanhPho\huongvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lấy ý kiến nhân dân về báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2015
Ngày cập nhật 02/12/2015

Ban Quản lý nông thôn mới xã Hương Vinh tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý của nhân dân vào Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Hương Vinh năm 2015

Hiện nay, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hương Vinh đang tiến hành lấy ý kiến tham gia góp ý của nhân dân vào Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Hương Vinh năm 2015, rất mong nhận được ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn xã để Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND thị xã Hương Trà thẩm tra, UBND tỉnh thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tham gia xây dựng bộ mặt nông thôn Hương Vinh ngày càng khang trang, hiện đại. Nội dung báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử xã Hương Vinh. Mọi ý kiến góp ý có thể tham gia trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi tới Trưởng hoặc Phó ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã, hoặc góp ý trên trang thông tin điện tử xã kể từ ngày 02 đến ngày 22 tháng 12 năm 2015. 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 61