C:\Fportal\ThanhPho\huongvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Ngày cập nhật 22/02/2016

Được sự nhất trí của UBND thị xã Hương Trà, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất quy hoạch đất ở xen ghép tại thôn La Khê, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất bán đấu giá:

1. Tổng số lô đất: 06 lô.

2. Diện tích: từ 123,0 m2 đến 140,0 m2/lô.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở tại đô thị, sử dụng lâu dài.

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo quy  hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 13/11/2012 của UBND thị xã Hương Trà, trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

- Chỉ giới xây dựng: Độ lùi so với chỉ giới đường đỏ.

+ Đường WB lùi 3,0 m.

+ Đường quy hoạch phí Bắc khu đất lùi 3,0 m.

+ Đường quy hoạch phía Tây khu đất lùi 3,0 m.

+ Nhà cao tối đa 13,0 m; 3 tầng.

+ Mật độ xây dựng tối đa: 65%.

II. Mức giá tối thiểu của từng lô đất theo danh sách sau:

SSTT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Vị trí lô đất, loại đường

Đơn giá

 (đ/m2)

Thành tiền

(đồng/lô)

1

273

123,0

 

 

Vị trí 2, đường WB (Hói thôn Địa linh

     TL4); 1 mặt tiền đường QH 11.5m

2.200.000

270.600.000

2

273

130,0

2.200.000

286.000.000

3

275

130,0

2.200.000

286.000.000

4

276

140,0

2.200.000

308.000.000

5

277

139,0

2.200.000

305.800.000

6

278

128,0

2.200.000

281.600.000

Cộng: 6 lô

 

 

1.738.000.000

(Mức giá khởi điểm đã bao gồm lệ phí truwoics bạ về đất theo quy định).

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản, nhận hồ sơ và thu tiền đặt trước:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Từ ngày ra thông báo cho đến 10h30’ ngày 02/3/2016 tại vị trí các lô đất theo thông báo bán đấu  giá.

2. Thời gian địa điểm tham khảo hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo cho đến 10h30’ ngày 02/3/2016 tại Trung tâm phát triển quỹ thị xã Hương Trà, UBND xã Hương Vinh, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu  giá và tiền đặt trước:

Từ 07h00’ ngày 26/02/2016 đến 10h30’ ngày 02/3/2016 nhận hồ sơ và tiền đặt trước tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 468, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

4. Mức thu tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/lô. (Khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn- Hà nội (SHB) chi nhánh Huế của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế)..

5. Phí tham gia đấu giá: 200.000đồng/lô.

6. Bước giá (mức chênh lệch cho từng vòng đấu): 10.000.000đồng.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

1. Thời gian tổ chức bán đấu giá: 8h30’ ngày 03/3/2016.

2. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 468, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên xin liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 468, đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 054.3501567- 054.3548336- 0914077765, website: daugiatthue.com HoẶC Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà, điện thoại: 054.3777177./.

 

Nơi nhận:

- Trang thông tin Cục Quản lý công sản (BTC);

- Cổng TTĐT tỉnh Thùa Thiên Huế;

- Cổng TTĐT Sở Tư pháp;

- Trung tâm PT quỹ đất thị xã Hương Trà;

- UBND xã Hương Vinh;

- Niêm yết công khai nơi có tài sản BĐG;

- Niêm yết công khai tại TTĐG;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu VT, HSĐG.

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Trần Thanh Lâm

 

 

 

 

 

                                                 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 69