Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
BÁO CÁO Tình hình thực hiện tháng 7 Và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2019
Ngày cập nhật 14/10/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HƯƠNG VINH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 
 

 

 

 

   Số:     /BC-UBND                               Hương Vinh, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện tháng 7

Và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2019

 

 

 
 

 

 

 

A. Tình hình hoạt động tháng 7/2019

I. Về kinh tế:

1. Dịch vụ - Thương mại

Nhìn chung số hộ kinh doanh dịch vụ thương mại hoạt động ổn định.

2. Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng

Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp – xây dựng vẫn duy trì và giữ vững tốc độ phát triển.

3. Nông nghiệp:

3.1 Trồng trọt:

- Tổ chức chăm bón vụ Hè Thu: 345 ha, hiện nay cây lúa đang trổ bông 150ha, dự kiến đến ngày 25/7 cây lúa trổ bông xong.

- Tình hình sâu bệnh: Cho đến hôm nay chưa thấy có sâu bệnh xuất hiện. HTX thường xuyên kiểm tra theo dõi để sớm phát hiện mọi diễn biến của sâu bệnh để thông báo đến bà con phòng trị.

3.2 Chăn nuôi:

- Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã. UBND đã làm theo các quy trình tiến hành tiêu độc khử trùng và tiêu hủy toàn bộ số lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi, đến thời điểm hiện tại đã tiêu hủy 62 con.

4. Địa chính – Xây dựng- Môi trường:

4.1. Địa chính- Môi trường:

- Tiếp tục thực hiện làm hồ sơ lẽ cấp đổi, cấp mới giấy CNQSD đất theo nhu cầu kết quả đo đạc bản đồ địa chính năm 2010 là 07 trường hợp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện ngày “Chủ nhật xanh” trên địa bàn xã, vận động toàn thể cán bộ, đoàn thể, hội viên, đoàn viên và bà con nhân dân tham gia các hoạt động làm vệ sinh môi trường, chặt cây Mai Dương ở các tuyến đường và vớt bèo Lục Bình trên tại các tuyến hói, sông.

4.2 Xây dựng:

- Xây dựng tường rào, cổng, kháng đài sân bóng đá của xã

- Triển khai thực hiện dự án hạ tầng khu tái định cư thủy diện như tiến hành san lấp mặt bằng của khu đất và xây dựng hệ thống thoát nước.

5. Tài chính ngân sách:

 

Nội dung thu

 

Thu trên địa bàn

 

Kế hoạch

 

Đạt tỷ lệ

- Thu ngân sách đến tháng 72019:

1.818.525.300

KH 6.638.000.000đ

27,396%

- Thu đất 5%:

269.750.000

KH 200.000.000đ

134,88%

- Thu lệ phí trước bạ nhà đất:

48.605.267

KH 50.000.000đ

97,21%

- Thu thuế môn bài:

64.600.000

KH 58.000.000đ

111,38%

- Thu phí lệ phí:

32.130.000

KH 90.000.000đ

35,70%

- Thu thuế đất phi nông nghiệp: 

  31.661.566

KH 60.000.000đ

52,77%

- Thu khác:

1.898.000

KH 100.000.000đ

1,898%

- Thu phạt:

10.000.000đ

 

 

- Thu cấp quyền sử dụng đất:

332.850.410

KH 5.000.000.000đ

6,66%

- Thu thuế giá trị gia tăng

365.470.108

KH 600.000.000đ

60,91%

- Thu thuế thu nhập cá nhân

383.918.936

KH 480.000.000đ

79,98%

- Thu bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

17.396.000

 

 

 

-Thu tiền thuê mặt đất hàng năm

260.168.141

 

 

-Thuế thu nhập từ hoạt động SXKD

175.855.412

 

 

- Thuế thu nhập từ chuyển nhựng bất động sản

208.063.524

 

 

- Thu đất ở Nông Thôn, Đô Thị và đất sản xuất kinh doanh

 

31.661.566

 

 

 

II. Văn hóa xã hội

  1. Giáo dục:

Trường mầm non tiếp tục duy trì tốt việc dạy và học trong dịp hè. Các trường tiểu học và Trung học cơ sơ chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới. Các trường tiểu học đã tuyển sinh lớp 1, đến nay đã tuyển sinh được 180/186 em đạt 97%.

2. Y tế - Dân số:

- Tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân với 735 lượt người;

- Tổ chức phun hóa chất tại trường THPT Hương Vinh phục vụ thi tốt nghiệp quốc gia năm học 2018 - 2019.

3. Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao:

   Tổ chức Tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước như: Phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền thực hiện “Chủ nhật xanh” trên địa bàn xã... và thực hiện tốt xây dựng chương trình thời sự địa phương.

Tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng tại thị xã Hương Trà vào ngày 16/8/2019.

4. Thương binh xã hội:

Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng thương binh liệt sỹ và diện xã hội như tàn tật, già cả neo đơn, trẻ em mồ côi; lập 03 hồ sơ cho các cụ tròn 80 tuổi trở lên hưởng trợ cấp hàng tháng (cấp BHYT 03 thẻ),  lập thủ tục hỗ trợ mai táng phí cho 08 đối tượng bảo trợ xã hội; chuyển đổi hệ số 02 trường hợp, trong đó: 01 người khuyết tật chuyển sang Người Cao tuổi và chuyển từ người khuyết tật nuôi con đưới 36 tháng tuổi, chấm dứt hưởng khi con trên 36 tháng tuổi.

Hoàn thành công tác triển khai thu thập thông tin cung lao động.

Đã cấp phát tiền điện cho 63 hộ nghèo và 08 hộ chính sách (BTXH) với tổng số tiền là 9.552.000 đồng.

III. Nội chính:

  1. Quốc phòng:

- Duy trì đảm bảo chế độ trực sẵn sàng chiến đấu tại trụ sở UBND xã.

- Tiến hành điều tra thông tin liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên địa bàn xã, có 16 thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

- Điều động 05 đ/c Sĩ quan dự bị xã đi huấn luyện tại trung tâm huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh tại xã Bình Thành, thị xã Hương Trà

  1. An ninh:

              - Nhìn chung tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và trật tự xã hội vẫn đảm bảo giữ vững ổn định.

- Trật tự an toàn xã hội: không xảy ra

- Va chạm và tai nạn giao thông: Xảy ra 02 vụ va chạm giao thông

          - Phối hợp với Công an thị xã Hương Trà làm thủ tục cấp mới và cấp đổi giấy Chứng minh nhân dân cho 312 trường hợp

- Phối hợp với đoàn liên ngành huyện Phú Vang tuần tra, kiểm tra khai thác cát trái phép trên Sông Hương giữa xã Phú Mậu và Hương Vinh.

- Rà soát, đối chiếu phiếu thu thập dân cư để bổ sung hồ sơ tàng thư hộ khẩu, hồ sơ căn cước  công dân theo kế hoạch của Công an thị xã.

- Gọi hỏi răn đe các đối tượng hình sự ma túy  tren địa bàn và lập danh sách 

- Phối hợp với văn hóa thông tin tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên hệ thống đài truyền thông xã.

3. Công tác tư pháp:

Công tác tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã và công tác tiếp công dân thường xuyên được duy trì. Trong tháng không tiếp nhận đơn nào.

Thực hiện công tác tư pháp: Đăng ký khai sinh là 29 trường hợp, kết hôn 12 trường hợp, khai tử 17 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 28 trường hợp, chứng thực bản sao từ bản chính là 232 trường hợp, chứng thực hợp đồng giao dịch 03 trường hợp, cấp bản sao trích lục hộ tịch: 112 trường hợp, cấp bảo hiểm y tế trẻ em 21 trường hợp.

IV. Công tác phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể:

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để chính quyền và các đoàn thể phát huy và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghĩa vụ của công dân.

B Phương hướng, nhiệm vụ quý 8/2019

I. Về kinh tế:

1. Thương mại dịch vụ:

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, cá nhân đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương.

2.Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng

Duy trì, giữ vững tốc độ phát triển của các ngành nghề; tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích các cơ sở phát triển.

3. Nông nghiệp:

3.1 Trồng trọt:

Chỉ đạo nông dân tiếp tục chăm bón lúa Hè Thu, phòng trừ sâu bệnh và chuột phá hoại, tập trung thu hoạch với phương châm lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó tránh thất thoát, thiệt hại mùa màng do thiên tai gây ra.

3.2 Chăn nuôi:

- Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

4. Địa chính – Xây dựng – Môi trường:

4.1. Địa chính – Môi trường:

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai.

- Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

 - Tiếp tục thực hiện kế hoạch thực hiện ngày “Chủ nhật xanh” trên địa bàn xã, vận động toàn thể cán bộ, đoàn thể, hội viên, đoàn viên và bà con nhân dân tham gia thực hiện, để cho xã Hương Vinh ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

4.2 Xây dựng:

- Cải tạo, nâng cấp sân bóng đá của xã.

- Đúc đường vào Trường tiểu học số 3 Hương Vinh.

5. Tài chính ngân sách:

- Tiếp tục thu thuế môn bài, thu thuế GTGT và thu thuế đất phi nông nghiệp.

II. Văn hóa xã hội

1. Giáo dục: Các trường tiểu học tiếp tục tuyển sinh học sinh vào lớp 1 đợt 2, tổ chức họp hội đồng giáo dục xã để chuẩn bị tốt công tác năm học mới 2019-2020.

2. Y tế - Dân số:

- Tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế  theo quy định của ngành y tế, Bảo hiểm xã hội Tỉnh.

- Tiêm chủng thường xuyên đúng quy trình của bộ y tế.

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề nuôi con băng sữa mẹ cho phụ nữ có thai nhân dịp tuần lễ nuôi con băng sữa mẹ từ ngày 1-7/8/2019.

- Phun hóa chất chủ động lần 2 tại 5 thôn có nguy cơ cao sốt xuất huyết  gồm thôn: Thế Lại Thượng, Bao Vinh, la Khê, Triều Sơn Đông, Triều Sơn Nam.

- Triển khai chiến dịch thau vét bọ gậy đợt II/2019.

          - Triển khai khám cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình – Chăm sóc sức khỏe đợt bổ sung hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019.

3. Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao:

Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng phát thanh của Đài truyền thanh xã, tiếp tục xây dựng chương trình thời sự địa phương.

Tổ chức và tuyên truyền tốt các ngày lễ kỷ niệm và sự kiện trọng đại của đất nước như kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc kháng 2/9.

Tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng tại thị xã Hương Trà vào ngày 16/8/2019.

4. Chính sách xã hội:

- Cấp thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng BTXH hưởng hàng tháng.

- Đảm bảo công tác chi trả hàng tháng cho người có công.

- Tổ chức tốt các hoạt động và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ xã nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7/2019.

- Thực hiện các chế độ chính sách và đối tượng xã hội đảm bảo kịp thời đúng đối tượng. Tham mưu kịp thời giải quyết các chế độ chính sách đúng theo quy định của pháp luật.

III. Nội chính:

1. Quốc phòng – An ninh:

- Duy trì chế độ trực cơ quan, trực SSCĐ, trực 100% khi có lệnh điều động của cấp trên, phối hợp công an tuần tra canh gác khép kín địa bàn, lập kế hoạch trực và phân công nhiệm vụ cụ thể.

-  Tổ chức tuần tra trên sông Hương phòng chống khai thác cát, sỏi trái phép.

- Tiếp tục đối chiếu tàng thư hộ khẩu để phục vụ dữ liệu Quốc gia về dân cư.

- Xác minh hồ sơ hộ khẩu, hướng đan đăng ký tạm trú cho công dân đến sinh sống và làm việc trên địa bàn xã.

- Nắm tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn và giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự.

2.Công tác tư pháp:

- Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư và thực hiện công tác tư pháp.

IV. Công tác phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể:

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để chính quyền và các đoàn thể phát huy và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.Vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghĩa vụ của công dân.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Hương Vinh về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và một số phương hướngtháng 8/2019.

 

Nơi nhận:                                                           TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

- UBND thị xã;                                                             KT.CHỦ TỊCH

- Đảng uỷ,  HĐND xã;                                               PHÓ CHỦ TỊCH

- CT, PCT UBND xã;

- Lưu: VT.

                                                       

                                                                           Nguyễn Thị Hồng Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 133.038
Truy cập hiện tại 3