Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tình hình Kinh tế - Xã hội quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2020
Ngày cập nhật 16/09/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HƯƠNG VINH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

   Số: 737/BC-UBND                            Hương Vinh, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

BÁO CÁO

Tình hình Kinh tế - Xã hội quý III

và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2020

 

 

I. Về kinh tế:

1. Dịch vụ - Thương mại

 Dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại làm ảnh hưởng đến phát triển ngành dịch vụ thương mại trên địa bàn xã, hoạt động của các ngành chế biến, ăn uống, giải khát, Internet... tạm dừng hoạt động một thời gian để phòng chống dịch nên doanh thu ở các lĩnh vực này bị giảm so với cùng kỳ.

2. Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng

- Các cơ sở sản xuất TTCN từng bước được đầu tư, trang bị kỹ thuật mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa, đã xây dựng được các thương hiệu có uy tín trên thị trường, với tốc độ phát triển ngày càng mở rộng về quy mô sản xuất như: mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, chạm cẩn, cơ khí... Tuy nhiên do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 nên sức mua của người dân giảm và vận chuyển hàng hóa đi thị trường ngoài tỉnh khó khăn nên tổng giá trị về lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước.

- Điều tra các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể 1/72020 trên địa bàn xã có: 773 cơ sở.

3. Nông nghiệp:

3.1. Trồng trọt:

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 2020 là 678 ha, đạt 100% so với kế hoach, Trong đó:

- Cây lúa: Diện tích gieo trồng là 674 ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất lúa bình quân 58,5 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực 3.943 tấn đạt 109% kế hoạch.

- Cây sen: Gieo trồng 4ha đạt 133% kế hoạch, giảm 1ha so với vụ Đông Xuân năm trước, nhưng bị bệnh chết 2,5ha, hiện nay đã thu hoạch xong 1,5ha năng suất 30tạ/ha. Sản lượng đạt 45 tạ.

3.2. Chăn nuôi:

 Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm luôn được tăng cường, đã chủ động tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm, tăng cường nên trong 8 tháng đầu năm không xảy ra dịch bệnh ở đàn gia súc và gia cầm.

 

4. Địa chính – Xây dựng- Môi trường:

4.1. Địa chính- Môi trường:

- Địa chính:

+ Thực hiện cấp mới và cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại theo yêu cầu của người dân gồm 16 trường hợp. UBND thị xã Hương Trà đã có quyết định giao đất cho 01 hộ chính sách và 02 hộ nghèo ở khu Giao Môn thôn Địa Linh. Qua nắm tình hình hiện nay hộ bà Văn Thị Hậu đã chuyển nhựng QSDĐ tại phòng công chứng số 1 tỉnh Thừa Thiên Huế cho ông Huỳnh Viết Thuận, thường trú Phường Hương Sơ, Thành phố Huế. UBND xã đã mời bà Hậu làm về nguyên nhân bà thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ và gửi báo cáo cho UBND thị xã Hương Trà xem xét, xử lý.

             + UBND xã đã làm các quy trình để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất gồm 13 lô, ở các thôn như: Triều Sơn Nam, Triều Sơn Đông, Minh Thanh.

          + Tổ chức họp hội đồng bình xét và ban hành Thông báo công khai danh sách trong vòng 15 ngày từ ngày 04/9/2020 – 17/9/2020 gồm 13 hộ dân thủy diện thôn Thủy Phú và 03 hộ dân Triều Sơn Nam nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và tiếp tục thực hiện các quy trình để thực hiện bố trí, ổn định dân cư cho các hộ tại khu tái định cư thủy diện thôn Thủy phú theo quy định tại Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện chương trình bố trí dân cư theo quyết định số 1776/QĐ-TTg  ngày 21 tháng 11 năm 2012 của thủ tướng chính phủ.

+ Kiện toàn tổ giải quyết đất đai của xã để tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng và môi trường trên địa bàn xã.

         - Môi trường: Tiếp tục triển khai thực hiện ngày “Chủ nhật xanh” trên địa bàn xã, vận động toàn thể cán bộ, đoàn thể, hội viên, đoàn viên và bà con nhân dân tham gia các hoạt động làm vệ sinh môi trường để phòng chống dịch sốt xuất huyết và dịch bệnh Covid-19.

4.2. Xây dựng:

           Trong 08 tháng đầu năm đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án như: Đê bao ngăn lũ Hương Vinh và phường Hương Sơ; công trình Chống xuống cấp 8 phòng học và hệ thống tường rào trường Tiều Học số 3 Hương Vinh; Thay cửa và quét vôi dãy nhà 02 tầng trường Tiểu học số 1 Hương Vinh; Nhà ăn trường Tiểu học số 2 Hương Vinh; Nạo vét hói La Khê; Xây mới nhà vệ sinh giáo viên và học sinh trường Tiểu học số 1 Hương Vinh; Sữa chữa đường giao thông nông thôn (tỉnh lộ 4 ra 12B, đường xóm 3 ra 12B); Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng từ thôn Triều Sơn Đông về thôn Thủy Phú.

- Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã thực hiện chi trả bồi thường cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cư Hương Vinh tại khu vực Ruộng Đạo thôn La Khê-Địa Linh.

5. Tài chính ngân sách:

 

Nội dung thu

 

Thu trên địa bàn

 

Kế hoạch

 

Đạt tỷ lệ

Tổng thu đến tháng 8/9/2020

4.621.093.363

 

6.180.000.000

 

74,775%

 

1. Các khoản thu xã hưởng 100%

1.811.390.102

755.000.000

239,919%

Thu đất 5%

235.157.200

200.000.000

117,58%

Thu phí, lệ phí

39.207.000

90.000.000

43,56%

Thu khi nhà nước thu hồi đất

1.340.408.000

 

 

Thu khác

4.935.000

100.000.000

4,93%

Thu phạt và tịch thu khác

18.815.000

 

 

Lệ phí môn bài

64.600.000

65.000.000

99,39%

Thuế đất phi nông nghiệp

42.238.415

80.000.000

52,80%

Lệ phí trước bạ nhà đất

66.029.487

100.000.000

66,03%

Thu đóng góp

 

120.000.000

 

2. Các khoản thu phân chia %

2.809.703.261

5.425.000.000

51,80%

Thu cấp quyền SDĐ

2.025.235.500

4.000.000.000

50,63%

Thuế GTGT

374.488.751

750.000.000

49,93%

Tiền chậm nộp thuế GTGT

126.631

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

583.800

 

 

- Thu thuế thu nhập cá nhân

409.268.579

675.000.000

60,63%

      

 

 6. Công tác phòng chống bão lụt.

UBND xã ban hành Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 về việc Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT và TKCN xã; xây dựng Phương án số 696/PA-UBND ngày 03/9/2020 về việc Ứng phó với thiên tai và TKCN năm 2020; Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 về việc kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai xã Hương Vinh và Thông báo số 627/TB-UBND ngày 11/8/2020 về việc phân công nhiệm vụ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hương Vinh.

         - Tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm phòng chống thiên tai xã và kiểm kê trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn.

- Thống kê số hộ dự kiến cần phải sơ tán, di dời để đối phó với bão, lũ lụt năm 2020 như sau:

 + Di dời đối phó với nước dâng do bão, lũ lụt: 280 hộ, 1.075 khẩu

 + Di dời đối phó với  lũ lụt: 236 hộ, 858 khẩu

 + Di dời đối phó với bão: 294 hộ, 1.123 khẩu

 + Di dời đối phó với lũ quét, sạt lở đất: 68 hộ, 252 khẩu.

II. Văn hóa xã hội

1. Giáo dục:

- Các trường đã tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021, về cơ sở vật chất và giáo viên ở các trường cơ bản đáp ứng cho việc dạy và học.

- Triển khai công tác điều tra phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập GDTH, phổ cập GDTHCS - xóa mù chữ. 

2. Y tế - Dân số:

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp bùng phát lần thứ 2, UBND xã đã kiện toàn quyết định và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã; Tiến hành cách ly, giám sát các trường hợp có tiếp xúc gần với người dương tính covid-19, trường hợp liên quan với người tiếp xúc gần, hoặc trường hợp nghi ngờ. Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã đưa đi cách ly tập trung đối với F1, cách ly y tế tại nhà đối với F2 và thực hiện theo dõi khai báo y tế đối với các trường hợp đi về từ ngoại tỉnh, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho những người từ vùng dịch trở về địa phương. 

 Phun khử khuẩn cho tất cả các trường hợp F1, trường THPT Hương Vinh, trường THCS Đặng Vinh để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Phun xử lý môi trường phòng chống dịch covid-19 tại những nơi tập trung đông người đám cưới, đám tang....trên địa bàn xã.

3. Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao:

- Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sỹ và 75 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước như: phòng chống dịch bệnh covid-19, tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền thực hiện chủ nhật xanh trên địa bàn xã... và thực hiện tốt xây dựng chương trình thời sự địa phương.

Phối hợp với các cấp, các ngành của thị xã đánh giá, khảo sát đánh giá hiện trạng nhà ở phía bờ sông thực hiện dự án Bảo tồn phố cổ Bao Vinh theo Thông báo số 52/TB-UBND ngày 21/2/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung liên quan bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Bao Vinh. Khảo sát,.

4. Thương binh xã hội:

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng thương binh liệt sỹ và diện xã hội như tàn tật, già cả neo đơn, trẻ em mồ côi hàng tháng và nhân dịp các ngày lễ, tết.

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19, UBND xã đã rà soát và tiến hành chi trả cho 1.373 trường hợp,  hỗ trợ với số tiền 1.529.000.000đ, trong đó:

+ Đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội hiện đang quản lý tại địa phương; người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo theo quyết định phê duyệt số 656/QĐ-UBND của UBND xã Hương Vinh ngày 19/11/2019 về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019: 873 trường hợp, hỗ trợ với số tiền: 1.029.000.000đ.

+ Đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: 496 trường hợp, hỗ trợ với số tiền: 496.000.000đ.

+ Đối tượng kinh doanh dưới 100 triệu: 04 trường hợp, hỗ trợ với số tiền: 4.000.000đ

- Lập danh sách chúc mừng sinh nhật cho 178 cụ tròn 70-75-80-85-95 và 100 tuổi.

- Tổ chức thăm hỏi và tặng quà xã và quà chủ tịch cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7  cho 187 trường hợp với số tiến là 27.100.000đ.

III. Nội chính:

  1. Quốc phòng - An ninh:

 - Nhìn chung tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn bàn xã cơ bản ổn định. Không để xảy ra đột biến bất ngờ, hình thành “điểm nóng” và các hoạt động khiếu kiện, phức tạp.

- Tổ chức huấn luyện giáo dục chính trị từ ngày 13/7 – 17/7/2020 cho lực lượng dân quân năm 2020 cụm IV, gồm 03 xã: Hương Vinh, Hương Phong và hải Dương.

- Phối hợp với Trạm y tế, hệ thống chính trị các thôn kiểm tra, rà soát, truy vết các đối tượng trở về từ vùng dịch để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Phối hợp với ban ngành đoàn thể liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch, đặc biệt là không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tập trung đông người.

- Xây dựng kế hoạch số 664/KH-UBND ngày 24/8/2020 về xây dựng khu tiếp nhận, tổ chức cách ly  công dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19 tại xã Hương Vinh.

- Ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn xã theo công văn số 2972/UBND–CA ngày 11/9/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc tăng cường thực hiện công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT, TTCC những tháng cuối năm 2020.

          - Thực hiện công tác thu thập dữ liệu dân cư.

- Lắp đặt 09 cụm camera an ninh trên địa bàn xã.

2. Công tác tư pháp:

Công tác tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã và công tác tiếp công dân thường xuyên được duy trì.

- Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 24 đơn, trong đó: Tiếp nhận trực tiếp công dân: 18 đơn; Đơn Thị xã chuyển về: 06 đơn; Đã gải quyết: 21 đơn, đang giải quyết: 03 đơn.

+ Đơn tranh chấp về đất đai: 17 đơn; Đã giải quyết: 14 đơn (Hòa giải thành: 08, không thành: 03, đang giải quyết: 03); Chưa giải quyết: 03 đơn

  • Đơn liên quan môi trường: 03 đơn; Đã giải quyết: 03 đơn

- Đơn khác: 04 đơn; Đã giải quyết: 04 đơn, trong đó: 01 đơn hòa giải không thành.

3. Xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:

UBND xã thường xuyên rà soát, tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức của cơ quan đã được thực hiện và ngày càng hoàn thiện, đảm bảo được chất lượng hoạt động phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

 Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Quyết định số 2943/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị quyết Số: 06 /2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,  quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xã Hương Vinh là xã loại 1 nên số lượng cán bộ, công chức không quá 22 người và số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không quá 12 người, vì vậy UBND xã đã thực hiện việc sắp xếp, bố trí phù hợp với từng chức danh cán bộ và công chức cũng như những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Hiện nay UBND xã có 11 cán bộ, 9 công chức, trong đó có 01 công an chính quy và 10 người hoạt động không chuyên trách xã và sắp xếp kiện toàn hệ thống chính trị thôn theo Nghị quyết Số: 06 /2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thường xuyên chỉ đạo các ban ngành chuyên môn chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện cơ chế một cửa, giải quyết công việc nhanh chóng, giảm thiểu thời gian đi lại, tạo sự tin tưởng trong nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực làm việc có hiệu quả, đồng thời ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, nâng cao nhận thức về Đảng, Nhà nước cho cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính; ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc và chữ ký số; sử dụng mail công vụ. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, CCHC, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử xã, thực hiện tốt phần mềm ý kiến chỉ đạo của thị xã.

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh”, Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã.

  IV. Công tác phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể:

          Thường xuyên phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đoàn thể phát huy và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như: UBMTTQVN xã tham gia giám sát các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2020, Hội phụ nữ và nông dân phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội thị xã tổ chức giải ngân tạo điều kiện cho các hộ vay vốn làm ăn kinh tế.

     Vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nghĩa vụ của công dân

 

 B. Phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2020

I. Về kinh tế:

1. Thương mại dịch vụ:

Tiếp tục vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

2. Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng

Duy trì và phát huy thế mạnh các ngành nghề sẵn có ở ở địa phương.

3. Nông nghiệp:

a. Trồng trọt:

Tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai công tác sản xuất năm 2021.

- Chuẩn bị cho công tác sản xuất vụ Đông xuân như rà soát khâu giống để có kế hoạch bố trí đủ và phù hợp với từng chân ruộng, phát động cày ải, tổ chức cho các đội hợp đồng làm đất tưới tiêu ở những đội đã hết hạn, tổ chức diệt chuột tập trung khi mực nước dâng cao..

          - Thực hiện các công tác phòng chống bão lụt: Thông báo cho xã viên thu hoạch các loại hoa màu nhằm tránh thiệt do lũ gây ra và lên kế hoạch bảo quản các công trình thủy lợi như máy bơm, ván đập và một số tài sản khác của Hợp tác xã.

b. Chăn nuôi:

        - Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

- Phòng chống đói rét về mùa đông cho đàn gia súc và gia cẩm

4. Địa chính – Xây dựng:

a. Địa chính:

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai Trên địa bàn xã.

- Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thực hiện ngày “Chủ nhật xanh” trên địa bàn xã, vận động toàn thể cán bộ, đoàn thể, hội viên, đoàn viên và bà con nhân dân tham gia thực hiện, để xã Hương Vinh ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

b. Xây dựng:

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình đang xây dựng trên địa bàn xã và thực hiện nâng cấp các đường giao thông nông thôn ở thôn Triều Sơn Nam và Triều Sơn Đông, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

5. Tài chính ngân sách:

Tiếp tục thu thuế GTGT, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và quỹ phòng chống thiên tai năm 2020.

II. Văn hóa xã hội

1. Giáo dục: Duy trì bảo đảm chất lượng dạy và học. Tạo điều kiện cho các trường tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức đầu năm học mới và phối hợp với các trường tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Y tế - Dân số:

- Chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh. Chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng.

- Tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh BHYT theo quy định của ngành y tế; Tiêm chủng thường xuyên đúng quy trình của Bộ y tế.

- Tổ chức Chiến dịch cân đo và uống Vitamin A để đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng TE.

- Tổ chức ngày tâm thần 10/10, khám phát hiện bệnh tâm thần phân liệt và động kinh

- Triển khai tuần lễ dinh dưỡng và phát triển 16-23/10 

- Triển khai ngày toàn dân mua và sử dụng muối I ốt 02/11.

- Tổ chức mít tinh, triển khai tháng hành động HIV/AIDS.

- Thanh kiểm tra VSATTP trong các dịp, tết trung thu, tết dương lịch, nguyên đán.

- Tổng kết hoạt động y tế năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.   

3. Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên Đài truyền thanh xã.

- Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm Ngày Hội Người cao tuổi, Ngày Phụ nữ Việt Nam và Ngày Mặt trận dân tộc Việt Nam và các ngày kỷ niệm trong quý IV, tuyên truyền phương án, kế hoạch phòng chống bão lụt của xã, tăng cường tiếp sóng đài truyền thanh của cấp trên về tình hình bão lụt, thông báo công điện của cấp trên đến tận người dân chủ động ứng phó với bão lụt có thể xảy ra trên địa bàn xã.

- Tổ chức bình xét gia đình văn hóa năm 2020 và gia đình văn hóa 3 năm liền; xét thôn, làng văn hóa năm 2020.

4. Thương binh xã hội:

- Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với các đối tượng có công và diện bảo trợ xã hội như người cao tuổi, trẻ em tàn tật... nhằm giúp các đối tượng ổn định cuộc sống.

-  Cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho đối tượng bảo trợ xã hội hưởng hàng tháng.

- Thực hiện kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo giai đoạn mới khi có kế hoạch của cấp trên và công khai minh bạch tại các thôn và trụ sở UBND xã danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi điều tra rà soát.

          - Lập kế hoạch quà tết nguyên đán năm 2021 cho các đối tượng chính sách, có công, Bảo trợ xã hội và hộ nghèo trên địa bàn xã.

 

III. Nội chính:

1. Quốc phòng -An ninh:

- Duy trì nghiêm chế độ trực, phối hợp với Ban công an xã lập kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ trọng đại như kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam, lễ Noel, tết dương lịch và tết cổ truyền dân tộc. 

       - Triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống lụt bão, chú ý phương châm 04 tại chỗ nhằm tránh thiệt hại cả người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

       - Đăng ký chuyển nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên tại địa phương thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

2. Công tác tư pháp:

         - Duy trì công tác tiếp dân, thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng trình tự thời gian, theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

         - Lập kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020.

IV. Công tác phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể:

          Tiếp tục phối hợp với mặt trận và các đoàn thể phát huy và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

          Phối hợp Mặt trận, các đoàn thể tổ chức ngày kỷ niệm Ngày cao tuổi Việt Nam 01/10, Nông dân (14/10), Dân vận (15/10), ngày vì người nghèo (17/10), Ngày thành lập Hội thanh niên Việt Nam (15/10) và ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc.

          Vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghĩa vụ của công dân.

    Trên đây là báo cáo của UBND xã Hương Vinh về tình hình thực hiện Quý III và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020.

                                                                                                             

Nơi nhận:                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND Thị xã;                                                         CHỦ TỊCH                                        

- BTV Đảng ủy;  

- CT, các PCT.UBND xã;                                             

- Lưu: VT.

                                                                           Trần Quốc Thắng

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 24