Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết thúc niêm yết công khai danh sách 16 hộ được bố trí, ổn định dân cư tại khu tái định cư thôn Thủy Phú
Ngày cập nhật 21/09/2020

Vào lúc 17h00, ngày 17 tháng 9 năm 2020, tại hội trường xã Hương Vinh. UBND xã Hương Vinh tiến hành họp kết thúc niêm yết công khai danh sách các hộ dân thủy diện và các hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai được bố trí, ổn định dân cư tại khu tái định cư thôn Thủy Phú.

 

Thời gian niêm yết 15 ngày: Từ ngày 03/9/2020 – 17/09/2020. Trong thời gian niêm yết không có đơn thư, khiếu nại, khiếu kiện sảy ra.

Danh sách 16 hộ gồm: 13 hộ dân các hộ dân thủy diện và 03 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai được bố trí, ổn định dân cư tại khu tái định cư thôn Thủy Phú như sau:

Thứ tự hộ

Họ và tên Chủ hộ

Ghi chú

01

Lê Văn Hải

Hộ dân thủy diện

02

Đặng Văn Tiếp

Hộ dân thủy diện

03

Trần Văn Bông

Hộ dân thủy diện

04

Đặng Văn Tùng Anh

Hộ dân thủy diện

05

Trần Quốc

Hộ dân thủy diện

06

Trần Quang

Hộ dân thủy diện

07

Lê Toan

Hộ dân thủy diện

08

Trần Thành

Hộ dân thủy diện

09

Đặng Văn Minh

Hộ dân thủy diện

10

Đặng Văn Ngao

Hộ dân thủy diện

11

Lê Văn Huấn

Hộ dân thủy diện

12

Trần Bí

Hộ dân thủy diện

13

Trần Hồng

Hộ dân thủy diện

14

Lê Tấn

Hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

15

Lê Tâm

Hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

16

Đỗ Thạch

Hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai

 

         

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 805