Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
SẢN XUẤT VỤ HÈ THU NĂM 2022
Ngày cập nhật 09/06/2022

Diện tích gieo trồng vụ Hè Thu trên địa bàn phường Hương Vinh: 244,2 ha. Trong đó cây lúa: 236 ha, cây màu: 8,2 ha. Cơ cấu giống chủ yếu là HT1, Khang Dân, một số loại giống khác gồm: BH9, HG12, HP3, nếp rằn, ĐB6, Dạ Hương8, VNR10, ĐT8. Thời gian xuống vụ bắt đầu từ ngày 16/5/2022. Đôn đốc thi công các công trình xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp như công trình bờ bao Tây Nam Hương Trà, kênh mương Bàu Dụng Thượng Bìa Lai 12B

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 791