Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HBÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020
Ngày cập nhật 27/10/2020

     ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯƠNG VINH

 

Số: 416/BC-UBND

                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


               Hương Vinh, ngày 16 tháng 6 năm 2020

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

(Báo cáo của UBND xã tại kỳ họp thứ 10, HĐND xã khóa XI)

 

 
 

 

 

 

 

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

 

          Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND xã đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn, trên cơ sở đó đã tập trung chỉ đạo điều hành các ban ngành triển khai thực hiện. Do đó tình hình kinh tế - xã hội xã 06 tháng năm 2020 đã đạt kết quả quan trọng như sau:

          I. Kinh tế:

6 tháng đầu năm 2020 đã xảy ra đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của xã. Song với quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành; sự nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn vươn lên của doanh nghiệp, nhân dân, nền kinh tế tuy có giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn duy trì ổn định.

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm trên địa bàn toàn xã ước đạt 710,198 tỷ đồng/KH 1.160,798 tỷ đồng đạt 61,2% so cùng kỳ giảm 2,8%. 

  1. Lĩnh vực Dịch vụ thương mại:

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến phát triển ngành dịch vụ thương mại trên địa bàn xã, hoạt động của các ngành chế biến, ăn uống, giải khát, Internet... tạm dừng hoạt động một thời gian để phòng chống dịch nên doanh thu ở các lĩnh vực này bị giảm so với cùng kỳ.

Tổng giá trị về lĩnh vực Dịch vụ thương mại 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 601,935 tỷ đồng/KH 981,898 tỷ đồng đạt 61,3%, so cùng kỳ giảm 2,88%. Trong thời gian qua đã tạo điều kiện cho công ty TNHH Tiến Đạt đầu tư tại Cồn Lớn để thực hiện dự án Vườn Bách Thảo trên sông Hương.

2. Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng:

Các cơ sở sản xuất TTCN từng bước được đầu tư, trang bị kỹ thuật mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa, đã xây dựng được các thương hiệu có uy tín trên thị trường, với tốc độ phát triển ngày càng mở rộng về quy mô sản xuất như: mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, chạm cẩn, cơ khí... đã góp phần tăng giá trị sản xuất, phục vụ nhu cầu sản xuất và cuộc sống của người dân. Đến nay xã có 235 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp hoạt động có hiệu quả góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân tại địa phương. Tuy nhiên do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 nên sức mua của người dân giảm và vận chuyển hàng hóa đi thị trường ngoài tỉnh khó khăn nên tổng giá trị về lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tổng giá trị về lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 94,762 tỷ đồng/KH 152,596 tỷ đồng đạt 62,1% so cùng kỳ giảm 1,4%.

3. Sản xuất nông nghiệp:

3.1. Trồng trọt:

Về trồng trọt: Sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 được tiến hành trong điều kiện đầu vụ thời tiết khá thuận lợi cho việc gieo cấy lúa. Cuối vụ do ảnh hưởng của 2 đợt không khí lạnh ngày 12-13/4/2020 và ngày 24-27/4/2020 trên địa bàn xã có mưa vừa, mưa to gây ngập úng và đỗ ngã 236 ha lúa làm ảnh hưởng năng suất, chất lượng của lúa. Nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo kịp thời của các ban ngành thị xã, chính quyền địa phương, sự cố gắng nổ lực của Hợp tác xã nông nghiệp và chủ động đối phó với diễn biến thời tiết của bà con nhân dân nên sản xuất nông nghiệp vụ Đông xuân 2019-2020 đạt được kết quả khá cao, cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân năm 2019-2020 là 343ha, đạt 101% kế hoạch và giảm 18 ha diện tích so với vụ Đông Xuân năm trước.

Trong đó: Cây lúa Diện tích gieo trồng là 339 ha, đạt 101% kế hoạch, năng suất lúa 60 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực: 2.034 tấn, giảm 205 tấn so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu giống lúa: Giống lúa xác nhận đạt 95%.

Cây sen: Gieo trồng 4ha đạt 133% kế hoạch, giảm 1ha so với vụ Đông Xuân năm trước, nhưng bị bệnh chết 2,5ha, hiện nay đã thu hoạch xong 1,5ha năng suất 30tạ/ha. Sản lượng đạt 45 tạ.

          Ước sản phẩm trong trồng trọt: 12,285 tỷ đồng, so cùng kỳ giảm 2,380 tỷ đồng.

          3.2. Chăn nuôi:

          Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm luôn được tăng cường, đã chủ động tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm, tăng cường phòng chống dịch bệnh…Tại thời điểm 03/6/2020 trên địa bàn xã, đàn trâu bò có 43 con, số lượng bằng cùng kỳ năm trước (trong đó: trâu: 35 con, bò: 8 con). Đàn lợn: 84 con giảm 515 con so với cùng kỳ năm trước (Trong đó: lợn thịt: 69 con, lợn nái: 15 con). Đàn gia cầm: 5.400 con, giảm 1.600 con so với cùng kỳ năm trước.

Ước sản phẩm trong chăn nuôi: 1,216 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 1,213 tỷ đồng.

Tổng giá trị về lĩnh vực nông nghiệp ước đạt 13,501 tỷ đồng/KH 28,442 tỷ đồng đạt 47,5% giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2019.

    4. Tài chính ngân sách:

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt: 2.278.952.056 đồng bằng 37,61% so với dự toán giao. Trong đó: Các khoản thu xã hưởng 100% ước đạt: 1.722.759.021 đồng bằng 228,18%; Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ước đạt: 556.193.035 đồng bằng 10,25% so dự toán giao.

Ước tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt: 3.138.034.956 đồng, bằng 46,58% so với dự toán giao. Trong đó: chi thường xuyên: 2.479.056.971 đồng, bằng 50,74%; chi đầu tư phát triển: 658.977.985 đồng, bằng 38,31%

5. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường:

Hoàn thành công tác kiểm kê và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Thực hiện cấp mới và cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại theo yêu cầu của người dân gồm 28 trường hợp. UBND thị xã Hương Trà đã có quyết định giao đất cho 01 hộ chính sách và 02 hộ nghèo ở khu Giao Môn thôn Địa Linh.

Triển khai thực hiện ngày “Chủ nhật xanh” trên địa bàn xã, vận động toàn thể cán bộ, đoàn thể, hội viên, đoàn viên và bà con nhân dân tham gia các hoạt động làm vệ sinh môi trường, chặt cây Mai Dương ở các tuyến đường và vớt bèo Lục Bình trên sông, các tuyến hói... Phối hợp với Mặt trận, các ban ngành đoàn thể tiếp tục thực hiện các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp và thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”“Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”.

             Tiến hành làm các quy trình để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các lô đất, ở các thôn như: Triều Sơn Nam, Triều Sơn Đông, Minh Thanh.

             Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.500.000đ đối với ông Hồ Văn Tuấn, ở tại đường Đường Đinh Tiên Hoàng- Thành phố Huế vì có hành vi vi phạm hành chính đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định. Tổ chức tuần tra trên sông Hương, đã phát hiện 02 trường hợp khai thác cát trái phép, đã xử lý vi phạm hành chính là 4.000.000đ.

6. Xây dựng cơ bản

Trong 06 tháng đầu năm đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án như:

 - Xây dựng 02 phòng học trường Tiểu học số 3 Hương Vinh

 - Nâng cấp đường vào trường Tiểu học số 3 Hương Vinh

 - Nâng cấp nghĩa Trang liệt sỹ giai đoạn 2

- Sửa chữa Nhà vệ sinh chợ Bao Vinh, xây dựng phòng làm việc của Ban quản lý chợ.

- Đê bao ngăn lũ Hương Vinh và phường Hương Sơ

- Lập hồ sơ đấu thầu công trình Chống xuống cấp 8 phòng học và hệ thống tường rào trường Tiều Học số 3 Hương Vinh.

 - Thay cửa và quét vôi dãy nhà 02 tầng trường Tiểu học số 1 Hương Vinh

 - Lập hồ sơ công trình nhà ăn trường Tiểu học số 2 Hương Vinh, thẩm tra hồ sơ công trình Nhà vệ sinh giáo viên trường Tiểu học số 1 Hương Vinh.

- Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng cho khu tái định cư Thủy diện thôn Thủy Phú 1ha và kiểm kê về đất nông nghiệp của các hộ gia đình bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu dân cư Hương Vinh tại khu vực Ruộng Đạo thôn La Khê-Địa Linh.

- Phối hợp với công ty TNHH Tiến Đạt thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho các hộ sản xuất nông nghiệp tại Cồn Lớn để thực hiện dự án Vườn Bách Thảo trên sông Hương.

7. Xây dựng nông thôn mới:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; nâng cấp các công trình giao thông nông thôn, trường học, điện chiếu sáng...trên địa bàn xã để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

II. Văn hóa - Xã hội:

Giáo dục: Năm học 2019-2020, bậc mầm non: huy động trẻ nhà trẻ 65/100 cháu đạt 65%, Trẻ mẫu giáo: 330/365 cháu, đạt 90,4%, huy động trẻ 5 tuổi 187/190 cháu, đạt 98,4%. Bậc tiểu học: Số học sinh huy động vào các lớp là 897/897 em đạt 100%. Bậc trung học cơ sở: Huy động 613/KH 630 đạt 97,3%. Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức khai giảng năm học mới năm thứ 4 cho 01 lớp xóa mù chữ độ tuổi từ 18 – 60 tuổi tại thôn Thủy Phú.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 các trường cho học sinh nghỉ học vệ sinh trường lớp để phòng chống dịch và cho học sinh đi học trở lại sau khi dịch Covid-19 đã lắng xuống, sau khi đi học trở lại đã có 08 em học sinh trường THCS Đặng Vinh bỏ học giữa chừng. Hiện nay các trường đang cho các em ôn thi học kỳ 2 và chuẩn bị tổng kết năm học 2019-2020.

Giữ vững và phát huy kết quả về phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS - xóa mù chữ. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được chú trọng cả về tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tiếp tục đầu tư sửa chữa một số hạng mục, công trình tại các trường học trên địa bàn xã để giữ vững, nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

          2. Công tác y tế và dân số:                                 

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm, đã khám và điều trị cho 3.214 lượt người, trong đó khám bảo hiểm y tế 2.946 lượt giảm 268 lượt so với cùng kỳ. Công tác tiêm chủng được triển khai thực hiện tốt, tiêm chủng mở rộng đạt 55% so cùng kỳ tăng 4%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 4,35% so với cùng kỳ giảm 0,66%.

          Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đợt I/2020 và tổ chức tư vấn cộng đồng tại các thôn có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao, tư vấn cộng đồng về sàng lọc trước sinh và sơ sinh.  Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND xã đã ban hành quyết định và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19; Tiến hành cách ly, giám sát các trường hợp có tiếp xúc gần với người dương tính covid-19, trường hợp liên quan với người tiếp xúc gần, hoặc trường hợp nghi ngờ. Thực hiện làm tờ khai y tế, theo dõi sức khỏe, giám sát người từ nước ngoài, từ các tỉnh trở về địa phương và người nhà trong vòng 14 ngày, trong đó: Tổng số người cách ly tập trung là: 11 người, tổng số người cách ly tại nhà là: 25 người, tổng số người theo dõi sức khỏe là: 28 người, tổng số người trở về địa phương là: 333 người

- Phun xử lý môi trường phòng chống dịch covid-19 tại những nơi tập trung đông người đám cưới, đám tang.... Tổ chức chiến dịch thau vét bọ gậy để phòng chống dịch sốt xuất huyết và Zika, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 02 ca dịch sốt xuất huyết tại thôn Bao Vinh và Thế Lại Thượng.

3. Công tác thông tin, văn hóa và thể thao:

Trong 6 tháng đầu năm Ban văn hóa thông tin xã đã tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng quê hương, đất nước; kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền về công tác phòng chống đại dịch Covid-19; công tác tiêm phòng vắc xin dại chó; tuyên truyền về công tác thau vét bọ gậy để phòng chống dịch sốt xuất huyết - Zika và một số cách phòng bệnh trong mùa nắng nóng; Tuyên truyền Đề án điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập phường thuộc thành phố Huế, trong đó điều chỉnh địa giới hành chính xã Hương Vinh về thành phố Huế quản lý và thành lập phường Hương Vinh thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Phối hợp với các cấp, các ngành của thị xã và tỉnh đánh giá, khảo sát và trùng tu và bảo tồn phố cổ Bao Vinh theo Thông báo số 52/TB-UBND ngày 21/2/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung liên quan bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Bao Vinh; Được sự quan tâm của UBND tỉnh, thị xã, UBND xã đã vận động nhân dân xã hội hóa sơn mặt sau dãy nhà tại phố cổ bao vinh, tạo hiệu ứng tích cực cho phố cổ sạch đẹp; Phối hợp với phòng văn hóa và Thông tin thị xã Hương Trà cùng các cơ quan ban ngành có liên quan cấp tỉnh thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng để phân loại các nhà cổ ở Bao Vinh. Làm việc với Khoa Du lịch trường Đại học Huế đánh giá, khảo sát để phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã.

Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các tiêu chí xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới tiếp tục được nâng cao về chất lượng. Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH xét, đề nghị UBND thị xã, Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã tuyên dương, khen thưởng cho 04 gia đình văn hóa tiêu biểu và 01 tập thể thôn Bao Vinh và 01 cá nhân có thành tích trong thực hiện chiến lược phát triển gia đình việt nam đến năm 2020.

Công tác phát thanh được nâng cao cả về số lượng và chất lượng để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

4. Công tác chính sách xã hội:

Thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng nhân dịp các ngày lễ, tết Lãnh đạo xã đã tổ chức thăm, chúc tết và tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo nhân dịp tết Canh Tý với tổng số tiền là: 192.650.000đ; Gia hạn, nhận và cấp bảo hiểm y tế cho các đối tượng gồm: 109 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, 488 thẻ bảo hiểm y tế cho diện bảo trợ xã hội, 171 thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân liệt sỹ và người có công. Hoàn thành 14 hồ sơ cho các cụ tròn 80 tuổi hưởng hàng tháng và 04 hồ sơ cho các đối tượng khuyết tật hưởng chế độ, chuyển hệ số giảm cho 01 đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi sang người khuyết tật; lập 15 hồ sơ mai táng phí. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được chú trọng, triển khai thực hiện và tổ chức thăm và tặng quà cho 19 em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 đợt 1, UBND xã đã rà soát và tiến hành chi trả cho 873 người, hỗ trợ với số tiền: 1.029.000.000đ gồm các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội hiện đang quản lý tại địa phương; người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo theo quyết định phê duyệt số 656/QĐ-UBND của UBND xã Hương Vinh ngày 19/11/2019 về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Thực hiện tiếp nhận, xét và công khai các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đúng quy định của thủ tục hành chính và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19. Đến nay đã tiếp nhận và thẩm định các hồ sơ đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ gồm: 05 hộ kinh doanh; 04 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; 512 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và chuyển hồ sơ cho phòng lao động thương binh và xã hội thị xã theo quy định của thủ tục hành chính.

Tiếp nhận và cấp phát 216 xuất quà trị giá 43.200.000đ do Công ty TNHH Phúc Thịnh, thành phố Huế hỗ trợ cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. UBND thị xã đã giao đất cho 02 hộ nghèo và 01 hộ chính sách khó khăn về đất và nhà.

III. Nội chính:

  1. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư:

Duy trì việc tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân vào ngày thứ năm hàng tuần, đã tiếp 04 lượt công dân (không có đoàn đông người). Tổng số đơn đã tiếp nhận: 09 đơn, trong đó: 01 đơn xây dựng trên đất lúa 64; Tranh chấp đất đai: 05 đơn (01 đơn tranh chấp đất lúa 64); Xác định ranh giới: 02 đơn; 01 đơn khác; đã giải quyết 07 đơn, 06 đơn thành, 01 đơn không thành chuyển tòa; đang giải quyết: 02 đơn.

2. Công tác phòng chống tham nhũng: Đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và kế hoạch 141/KH-UBND ngày 04/3/2020 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020; triển khai cho cán bộ, công chức xã ký cam kết tiết kiệm và phòng chống tham nhũng. Trong 6 tháng đầu năm UBND xã không phát hiện các hành vi tham nhũng tại địa phương.

3. Công tác Tư pháp:

Ban tư pháp đã tập trung hoàn thành tốt công tác tham mưu tổ chức triển khai các hội nghị để tuyên truyền Luật trồng trọt năm 2018 và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019 (có hiệu lực từ ngày 10/01/2020)... Tổ chức thực hiện việc đăng ký hộ tịch khai sinh 121 trường hợp, kết hôn 41 trường hợp, khai tử: 56 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân: 111 trường hợp, chứng thực các bản sao: 459 trường hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch 31 trường hợp; chứng thực chữ ký 158 trường hợp; Trích lục cải chính, bổ sung hộ tịch: 04 trường hợp; cấp bản sao trích lục hộ tịch 225 trường hợp; cha nhận con 02 trường hợp.

Ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 về việc thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND  ngày 21 tháng 01 năm 2020 về công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, trong đó có xã Hương Vinh.

4. Xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:

Tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của các ban ngành ổn định; các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức được tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm, UBND xã xét đề nghị cấp trên nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương thâm niên vượt khung cho 02 trường hợp và nâng thâm niên đối với Chỉ huy trưởng và chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã; Tạo điều kiện cho 01 cán bộ chuyên trách xã học cao cấp chính trị và 01 cán bộ không chuyên trách xã tham gia học lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính do Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thường xuyên chỉ đạo các ban ngành chuyên môn chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện cơ chế một cửa, giải quyết công việc nhanh chóng, giảm thiểu thời gian đi lại, tạo sự tin tưởng trong nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực làm việc có hiệu quả, đồng thời ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, nâng cao nhận thức về Đảng, Nhà nước cho cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính; ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc và chữ ký số; sử dụng mail công vụ. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, CCHC, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử xã, thực hiện tốt phần mềm ý kiến chỉ đạo của thị xã.

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh”, Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã.

Tổ chức lấy ý kiến của cử tri trên địa bàn xã về điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số xã Hương Vinh về thành phố Huế quản lý và thành lập phường Hương Vinh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Hương Vinh thuộc Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế được cử tri trên địa bàn xã nhất trí cao, với số cử tri đồng ý 9.935/9.986 cử tri trên địa bàn xã, đạt tỷ lệ 99,49%.

5. Quốc phòng - An ninh:

a. Về công tác Quốc phòng:

Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, ký kết liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2020. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn địa bàn nhất là trong dịp Tết nguyên đán, các ngày lễ lớn của quê hương Đất nước và Đại hội đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàn thành công tác huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị, pháp luật năm 2020 cho 08 đồng chí lực lượng dân quân năm nhất. Thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân đủ điều kiện nhập ngũ và công tác giao quân năm 2020 với 15 thanh niên đạt chỉ tiêu trên giao, trong đó đi nghĩa vụ công an 03 thanh niên; Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 sinh năm 2003 cho 88 thanh niên đạt 88,9%.

Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với Ban Công an xã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của dân quân với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh xây dựng các khối Kế hoạch chiến đấu phòng thủ, kế hoạch chiến đấu bảo vệ trụ sở UBND xã, Kế hoạch phòng không nhân dân, an toàn làm chủ, phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn…

b. Về công tác An ninh:

 Trong 6 tháng đầu năm tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn bàn xã cơ bản ổn định. Không để xảy ra đột biến bất ngờ, hình thành “điểm nóng” và các hoạt động khiếu kiện, phức tạp.

- Tình hình trật tự an toàn xã hội: xảy ra 12 vụ việc, 30 đối tượng trong đó:

+ Về vụ: 06 vụ, 21 đối tượng, cụ thể: Đánh bạc 01 vụ, 14 đối tượng; Trộm cắp tài sản: 02 vụ, 03 đối tượng; Cố ý gây thương tích: 01 vụ, 01 đối tượng; Buôn bán tràng trữ ma túy: 01 vụ, 01 đối tượng; Khai thác cát trái phép: 01 vụ, 01 đối tượng. Hiện nay đã làm rõ 06 vụ, 21 đối tượng đạt tỷ lệ 100%.

+ Về việc: Xử lý hành chính tại xã 04 việc, 09 đối tượng, phạt tiền 10.750.000đ cụ thể: Đánh bạc 01 việc, 04 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng; Sử dụng trái phép chất ma túy01 việc, 01 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 750.000 đồng và lập hồ sơ đưa vào quản lý theo Nghị định 111/CP: 02 đối tượng; Khai thác cát trái phép: 02 việc, 02 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng.

- Tệ nạn xã hội: Tai nạn lao động: điện giật 01 vụ, 01 người chết; Tai nạn giao thông: 01 vụ, 01 người bị thương.

- Xử lý trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị: Ban công an xã phối hợp với đội  cảnh sát giao thông tiến hành tuần tra, phát hiện lập biên bản 12 trường hợp xe máy vi phạm TTATGT-TTĐT, xử phạt vi phạm hành chính 12 trường hợp với số tiền 2.275.000đ.

- Phối hợp với Trường THCS Đặng Vinh mở 01 lớp tuyên truyền luật giao thông đường bộ và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng cho 800 em học sinh.

- Đã kiểm tra và xử lý 01 trường hợp không khai báo tạm trú thường trú theo quy định, xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000đ.

- Triển khai cho các thôn, trường học trên địa bàn đăng ký thi đua theo Thông tư 23/BCA về Khu dân cư, trường học đạt tiêu chuẩn về ANTT và Tiến hành phúc tra 100% các hộ và nhân khẩu về dữ liệu Quốc gia về dân cư. Tiến hành lặp đặt 08 camera an ninh trên địa bàn xã.

IV. Công tác phối hợp giữa UBND với UBMTTQVN xã và các đoàn thể:

          Công tác phối hợp giữa UBND với UBMTTQVN và các đoàn thể đạt được nhiều chuyển biến tích cực. Đã thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND với UBMTTQVN và các đoàn thể, tổ chức tốt các hoạt động như tuyên truyền phổ biến các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và một số cuộc vận động khác. Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể trong hệ thống chính trị như tổ chức vận động các thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019; vận động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020; thăm và tặng quà các cơ sở tôn giáo trên địa bàn xã.

V.  Đánh giá chung:

1. Kết quả đạt được:

Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã xảy ra đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh – xã hội trên địa bàn xã. Dưới sự lãnh chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã; sự cố gắng nỗ lực của các ban ngành và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của xã tiếp tục giữ vững ổn định, tuy nhiên tốc độ phát triển giảm so với cùng kỳ năm trước, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội quan trọng đều giảm so với cùng kỳ năm trước; Sản xuất nông nghiệp ổn định, ngành dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp giảm. Văn hóa xã hội có nhiều mặt tiến bộ, nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đã được triển khai kịp thời có hiệu quả để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước; Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo tiếp tục được quan tâm; Công tác phòng chống đại dịch Covid-19, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo, có chuyển biến tích cực; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, quốc phòng được giữ vững.

  1. Những khuyết điểm, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là:

- Việc tái đàn sau dịch tả lợn Châu Phi thấp, đã ảnh hưởng đến công tác chăn nuôi trên địa bàn xã.

- Chưa thực hiện được công tác đấu cấp quyền sử dụng đất nên ảnh hưởng đến nguồn thu và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã.

- Vẫn còn tình trạng các em học sinh trường THCS Đặng Vinh bỏ học giữa chừng sau thời gian nghỉ học để phòng chống đại dịch Covid-19.

- Mặc dù đã có quy hoạch đất để xây dựng các nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn nhưng việc huy động kinh phí xã hội hóa để xây dựng còn khó khăn.

- Tình trạng lấn chiếm đất đai vẫn còn xảy ra.

- Về trật tự xã hội: Tội phạm và các tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

+ Nguyên nhân khách quan:

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động đến phát triển kinh tế- xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn xã.

Do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế, chính trị thế giới tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

+ Nguyên nhân chủ quan:

Một bộ phận cán bộ, công chức chưa chủ động trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ; công tác tham mưu giải quyết công việc của các ban ngành còn chậm, chưa sâu sát, chưa cụ thể. Chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời, nội dung chưa phản ánh đúng được công việc đã thực hiện.

Một bộ phận nhân dân thiếu ý thức cộng đồng trong sinh hoạt; nhận thức và chấp hành các quy định pháp luật còn yếu.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

 

          Dự báo và nhận định tình hình trong 6 tháng cuối năm 2020, tình hình kinh tế xã hội sẽ vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm; để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của tất cả các ban ngành, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Để đảm bảo hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020, UBND xã Hương Vinh tập trung một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của 6 tháng cuối năm như sau:

          I. Về kinh tế:                      

    Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Tập trung chỉ đạo, tổ chức và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra của năm 2020. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 6 tháng cuối năm 2020 là 450,600 tỷ đồng.

1. Phát triển dịch vụ thương mại:

Tiếp tục đầu tư đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, khuyến khích các thành phần kinh tế mở rộng quy mô, các hộ cá thể mạnh dạn đầu tư vốn và các nguồn lực khác để phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ như: Giao thông vận tải, internet, ăn uống, giải khát, BHYT, giáo dục, viễn thông, phục vụ sản xuất nông nghiệp…

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng, đầu tư phát triển trên địa bàn xã nhằm khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của địa phương và tạo việc làm cho người dân. Phát triển các loại hình du lịch theo tiềm năng sẵn có của địa phương như: Du lịch cộng đồng tại phố cổ Bao Vinh; Du lịch làng nghề rèn thôn Bao Vinh. 

2. Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng:

Khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng năng suất, cải tiến chất lượng, mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến công nhằm thúc đẩy ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

3. Nông nghiệp:

Tập trung chăm sóc tốt lúa vụ Hè Thu đồng thời đẩy mạnh trồng các loại cây hoa màu, cây thực phẩm thu nhập cao. Tiếp tục ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng. Tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu 335 ha, trong đó cây lúa: 335 ha.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, hoàn thành công tác tiêm phòng các loại vắc xin năm 2020, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, kịp thời phát hiện, khống chế không để dịch tả lợn châu phi tái phát trở lại.

4. Công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

Xây dựng kế hoạch, phương án triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện hậu cần để phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 bố trí điểm di dời dân khi có bão to, lụt lớn xảy ra.

Theo dõi diễn biến tình hình bão lũ để thông báo thường xuyên trên hệ thống truyền thanh xã cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh; Kiểm tra, duy tu sửa chữa các đoạn đê bao xuống cấp, các cống, đập trước mùa mưa bão; Tổ chức trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn xã 24/24h. Chuẩn bị mọi phương tiện cần thiết ứng phó lụt, bão và cập nhật thông tin kịp thời báo cáo lãnh đạo và UBND thị xã chỉ đạo khắc phục thiệt hại do thiên tai (nếu có).  

5. Quản lý đất đai và bảo vệ môi trường:

Tăng cường công tác quản lý đất đai, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai; tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của người dân. Tổ chức đấu cấp quyền sử dụng đất các lô xen ghép tại thôn Triều Sơn Nam, Triều Sơn Đông, Minh Thanh.

Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ tài nguyên và môi trường, tiếp tục thực hiện ngày “Chủ nhật xanh”; phong trào “Chống rác thải nhựa”“Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn xã. Tăng cường công tác, kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh có ảnh hưởng đến môi trường để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

6. Xây dựng cơ bản:

Triển khai xây dựng các công trình trên địa bàn xã như: Công trình Đê bao ngăn lũ Hương Vinh và Hương Sơ; Chống xuống cấp 8 phòng học và hệ thống tường rào trường Tiều Học số 3 Hương Vinh; Thay cửa và quét vôi dãy nhà 02 tâng trường Tiểu học số 1 Hương Vinh; Nhà ăn trường Tiểu học số 2 Hương Vinh; Nhà vệ sinh giáo viên học sinh trường Tiểu học số 1 Hương Vinh, Điện chiếu sáng Triều Sơn Đông – Thủy Phú; nâng cấp sửa chữa đường xóm 3, đội 12B; Nâng cấp sửa chữa đường giao thông nông thôn.

7. Công tác tài chính - ngân sách:

          - Về thu ngân sách: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thu ngân sách theo chỉ đạo của UBND thị xã và kế hoạch của UBND xã, nhất là thu cấp quyền sử dụng đất và các loại thuế xã hưởng phân chia theo tỷ lệ, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt mục tiêu kế hoạch năm 2020.

- Về chi ngân sách: Trên cơ sở dự toán đã được giao trong năm 2020, UBND xã tiến hành tổ chức điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt theo đúng mục đích, đúng định mức, chế độ quy định, thực hành tiết kiệm và chống tiêu cực, lãng phí trong chi ngân sách.

 

8. Xây dựng Nông thôn mới:

Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Vận động nhân dân và tập trung các nguồn lực để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

II. Văn hóa - Xã hội:   

1. Giáo dục:

Triển khai công tác tu bổ, nâng cấp trường lớp, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới 2020-2021. Tổ chức phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường. Phấn đấu năm học 2020-2021 tỷ lệ cháu vào nhà trẻ, mẫu giáo, trẻ huy động vào lớp 1, học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 đạt 100%.

Thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; trong đó chú trọng xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, có biện pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học ngay từ đầu năm. Tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi để thi các cấp.

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi, Tiểu học đúng độ tuổi, hoàn thành phổ cập giáo dục THCS xóa mù chữ năm 2020; tiếp tục đầu tư xây dựng, giữ vững 5/5 trường đạt chuẩn Quốc gia và chú trọng xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của hội khuyến học xã, thôn, trường học, họ tộc và các gia đình; Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng của xã.

2.Công tác y tế và dân số:

Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động của Trạm y tế, duy trì giữ vững xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp khám, chữa bệnh hiện đại, y học cổ truyền nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ y bác sỹ tại trạm y tế xã đảm bảo số lượng, chuyên môn, y đức. Tăng cường công tác quản lý y dược tư nhân, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã.

Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, duy trì mức sinh hợp lý, xây dựng gia đình bền vững; Tăng cường hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống dưới 16%, tiếp tục thực hiện mô hình “Khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”.

3. Công tác thông tin, văn hoá, thể thao:

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước để tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày kỷ niệm: Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7, Cách mạng Tháng Tám 19/8, Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12… Duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” phát triển văn hoá đi đôi với tăng cường quản lý văn hoá, thể dục thể thao; Duy trì giữ vững danh hiệu các làng văn hóa, cơ quan văn hóa và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Phối hợp với các cấp các ngành của Tỉnh và thị xã để thực hiện tốt công tác trùng tu và bảo tồn phố cổ Bao Vinh theo Thông báo số 52/TB-UBND ngày 21/2/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung liên quan bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Bao Vinh.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh xã, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, tăng cường công tác cổ động trực quan trên địa bàn xã.

4. Công tác chính sách xã hội:

- Về thực hiện chính sách đối với người có công, làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” lập kế hoạch tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình chính sách người có công trên địa bàn xã nhân ngày 27/7.

- Về công tác giảm nghèo, triển khai các chương trình, kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã; Xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,79%. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo.

- Về bảo vệ và chăm sóc trẻ em, quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kịp thời làm thủ tục cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đánh giá kết quả xây dựng mô hình xã phù hợp với trẻ em năm 2020.

- Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm: Đẩy mạnh hoạt động phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện tốt kế hoạch xuất khẩu lao động. Triển khai thực hiện kế hoạch cập nhật thông tin cung cầu lao động năm 2020 trên địa bàn xã. 

- Tổ chức các hoạt động giúp đỡ người tàn tật, người già cả neo đơn, đánh giá kết quả công tác xây dựng xã lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm năm 2020.

III. Nội chính:                     

1. Công tác giải quyết đơn thư: Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tổ chức giải quyết dứt điểm các đơn thư của công dân theo đúng quy định của pháp luật, không để đơn thư vượt cấp và tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở.

2. Công tác Tư pháp:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Phối hợp với các ban ngành giải quyết, hòa giải tranh chấp đảm bảo đúng quy trình, thời gian, hiệu quả. Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở do thị xã tổ chức; tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND xã ban hành.

3. Về công tác quốc phòng, an ninh:

3.1 Quốc phòng:

Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Tiếp tục công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, lực lượng dân quân nhằm xác định niềm tin đối với công cuộc đổi mới của Đảng, xác định rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau các ngày lễ và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Triển khai tốt kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

3.2 An ninh:

Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Tổ chức tuần tra mật phục đảm bảo tình hình an ninh trật tự, giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn; Tăng cường tuần tra, kiểm soát chống trộm cắp, cướp giật, trộm đêm; Nắm chắc và quản lý các đối tượng trên địa bàn.

Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân; Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình cụm dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường công tác quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng; Thực hiện tốt kế hoạch phối hợp với các địa bàn giáp ranh, công an quân sự thị xã trong công tác đảm bảo ổn định chung các vùng giáp ranh; Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật an toàn giao thông đối với người dân; Củng cố hồ sơ các vụ việc đã xảy ra để xử lý và đề xuất xử lý theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo trật tự công cộng và trật tự đô thị trên địa bàn xã.

          4. Công tác tổ chức xây dựng chính quyền, cải cách hành chính:

Tiếp tục chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các hồ sơ nhanh chóng kịp thời cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết công việc. Thường xuyên họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện cải cách TTHC, đảm bảo công bố, công khai kịp thời 100% các thủ tục hành chính.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; vận hành tốt trang thông tin điện tử xã; Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để đảm bảo phục vụ cho công tác CCHC và vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cần gắn chặt hơn việc thực hiện quy chế dân chủ với cải cách TTHC; xây dựng kế hoạch triển khai việc chuyển đổi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các ban ngành xã để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những khó khăn, hạn chế. Nâng cao trách nhiệm của các thành viên UBND xã theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu thực thi công vụ của cán bộ, công chức và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn Tỉnh.

IV. Công tác phối hợp giữa UBND với UBMTTQVN xã và các đoàn thể:         

    Tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2020. 

          Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 UBND xã Hương Vinh./.

         

Nơi nhận:                                                               TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

- UBND thị xã;                                                                                         CHỦ TỊCH

- Đảng uỷ,  HĐND, UBMTTQVN xã;                                                                                   

- CT, PCT UBND xã;

- Các ban ngành xã;

- Lưu: VT.                                                                                                                                       

                                               

                                     

         Trần Quốc Thắng

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

                  

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 753