Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch Tiêm phòng vắc xin dại chó năm 2019
Ngày cập nhật 08/10/2019

Ngày 02/4/2019, UBND xã Hương Vinh ban hành kế hoạch Tiêm phòng vắc xin dại, quản lý chó nuôi và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2019

1. Mục tiêu:

- Tiêm phòng 100% số chó nuôi trong diện tiêm trên địa bàn xã.

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn chó nhằm ngăn ngừa bệnh dại phát sinh và lây lan.

- 100% số chó nuôi được quản lý tại thôn.

2. Phạm vi tiêm phòng: Tiêm phòng trên phạm vi toàn xã.

3. Đối tượng tiêm phòng: Chó, mèo.

4. Thời gian tiêm phòng:

- Từ 01/4/2019 - 30/4/2019.

- Thời gian tiêm phòng cụ thể của từng thôn (có bảng chi tiết kèm theo).

5. Chỉ tiêu tiêm phòng:

- Chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin dại và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó năm 2019 của UBND xã: 961 chỉ tiêu.

6. Loại vắc xin sử dụng và mức thu:

- Sử dụng vắc xin được lưu hành tại Việt Nam, có chất lượng để tiêm phòng bệnh dại ở chó như Rabisin, Rabigen-Mono.

- Tiền vắc xin, tiền công, vận chuyển, bảo quản và hao hụt, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó: 55.000đồng/con. Trong đó:

+ Tiêm phòng dại:                                                  45.000đ/con

+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó: 10.000đ/con

7. Quản lý chó nuôi:

          - Các thôn trưởng quản lý chó nuôi địa bàn mình phụ trách bằng việc lập danh sách hộ nuôi chó, thống kê số lượng chó nuôi trong từng hộ gia đình, nắm diễn biến tăng giảm đàn chó. Trước và sau mỗi đợt tiêm phòng vắc xin dại, các thôn tổng hợp báo cáo số lượng hộ nuôi, số chó nuôi, số chó tiêm phòng, số chó không tiêm phòng về UBND xã (qua Ban Thú y xã).

          - Chủ nuôi chó đăng ký việc nuôi chó đồng thời cam kết nuôi nhốt (hoặc xích), giữ chó trong khuôn viên của gia đình với UBND xã (thông qua thôn trưởng).

8. Tổ chức thực hiện:

- Ban Văn hóa xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã; các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi người dân hiểu rõ tiêm phòng dại là bắt buộc. Tuyên truyền, vận động tích cực người nuôi chó tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ nuôi chó. Mục đích tiêm phòng dại là bảo vệ tính mạng cho người trong gia đình và cộng đồng xã hội, tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự giảm thiệt hại và chi phí cho chủ nuôi và người bị chó cắn.

- Căn cứ vào kế hoạch của UBND xã, các thôn thông báo đến tận người nuôi chó biết kế hoạch, thời gian tiêm phòng để có biện pháp xích nhốt chó để thú y đến tiêm phòng. Giao trách nhiệm cho Thôn trưởng, Y tế, kết hợp với cán bộ Thú y tổ chức thống kê đàn chó, tổ chức tiêm phòng triệt để tránh bỏ sót. Tùy theo tình hình thực tế ở các thôn, UBND xã sẽ tổ chức tiêm tập trung hoặc tiêm tại hộ gia đình.

- Cán bộ Thú y phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của Chi cục Thú y, kết hợp với thôn trưởng ghi chép sổ theo dõi, phát phiếu tiêm phòng, cập nhật cụ thể số chó của từng hộ, số chó đã tiêm, chưa tiêm, lý do không tiêm, báo cáo kịp thời cho UBND xã để có biện pháp xử lý theo đúng Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 của Chính phủ về phòng, chống bệnh dại ở động vật và Luật Thú y.

- Đối với số chó không được tiêm phòng mà phải tổ chức tiêm vét thì mức thu 65.000 đồng/con để nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ nuôi. Số chó không tiêm phòng phải được xử lý triệt để, chủ nuôi chó không chấp hành tiêm phòng phải có biện pháp xử lý kiên quyết.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 134.475
Truy cập hiện tại 5