Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
KẾ HOẠCH Xây dựng khu tiếp nhận, tổ chức cách ly công dân trở về từ các vùng có dịch Covid-19 tại xã Hương Vinh
Ngày cập nhật 16/09/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯƠNG VINH

 


Số: 664/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          
    Hương Vinh, ngày 24 tháng 8 năm 2020
 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng khu tiếp nhận, tổ chức cách ly công dân

 trở về từ các vùng có dịch Covid-19 tại xã Hương Vinh

 

 


- Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 17/8/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc xây dựng khu tiếp nhận, cách ly công dân cấp xã, phường;

- Căn cứ Hướng dẫn 439/HD-BCH, ngày 17/8/2020 của Ban CHQS thị xã Hương Trà về việc Xây dựng khu tiếp nhận, cách ly công dân cấp xã, phường;

- Căn cứ vào tình hình thực tiễn trên địa bàn phường về khả năng lây nhiễm dịch bệnh Cov-19 trong cộng đồng do công dân trở về từ các vùng có dịch; các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh hoặc đang nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm bệnh.

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

  1. Mục tiêu

Tổ chức cách ly trong thời gian 14 ngày đối với công dân trở về từ các vùng có dịch, các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh hoặc đang nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm bệnh để xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh và tử vong trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu

- Chủ động, chuẩn bị tích cực đầy đủ mọi mặt với khả năng cao nhất, hiệp đồng chặt chẽ, chỉ huy, chỉ đạo điều hành kịp thời, thống nhất bảo đảm an toàn tuyệt đối.

- Hạn chế tối đa khả năng lây lan cho các lực lượng trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Địa điểm cách ly: Nhà Văn hóa trung tâm xã Hương Vinh (thôn Minh Thanh, Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế) dự kiến bảo đảm số người cách ly 30 – 50 người.

2. Thành phần khung tiếp nhận cách ly công dân: Lực lượng Quân sự, Công an, Trạm Y Tế, các cơ quan Ban, ngành, đoàn thể xã và các lực lượng bảo đảm khác.

3. Nhiệm vụ:

+ Chuẩn bị đầy đủ mọi cơ sở vật chất, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại khu vực cách ly.

+ Bố trí, bảo đảm nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, làm việc cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly và công dân cách ly theo đúng quy định của trên.

+ Tiếp nhận công dân trở về từ các vùng có dịch cách ly tại địa bàn xã, các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh hoặc đang nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm bệnh.

+ Quản lý chặt chẽ công dân cách ly, tổ chức tuần tra canh gác, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn về mọi mặt tại khu vực được cách ly.

+ Theo dõi, giám sát tình trạng sức khỏe của các công dân cách ly tập trung (thời gian mỗi công dân cách ly 14 ngày).

+ Khi công dân hết thời gian cách ly, bàn giao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho hệ thống chính trị thôn để phối hợp tiếp tục theo dõi, quản lý.

III. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Theo dõi, chăm sóc y tế

- Tổ chức cách ly, theo dõi công dân về cách ly đúng 14 ngày tại các điểm cách ly. Bố trí các tổ y tế trực tại các khu tiếp nhận, cách ly tiến hành tiếp nhận công dân, khám, kiểm tra thân nhiệt và theo dõi sức khỏe hàng ngày.

- Phát hiện các ca bệnh nghi ngờ để chuyển tuyến điều trị theo phân tuyến với các triệu chứng nghị ngờ như sốt, ho, khó thở, đau mỏi người, tăng tiết nước dãi, đau đầu, đi ngoài phân lỏng.

- Thăm khám, điều trị ban đầu các bệnh thông thường phát sinh của công dân trong quá trình cách ly: Tăng huyết áp, đái theo đường, tiêu chảy cấp.

- Tuyên truyền vận động những người được cách ly thực hiện các biện pháp  phòng bệnh nghiêm ngặt để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

* Lưu ý: Nếu tiếp nhận nhiều đợt, mỗi đợt phải bố trí theo dõi cách ly tại vị trí riêng.

- Bảo đảm đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết và hướng dẫn, tập huấn công tác chuyên môn cho nhiệm vụ phòng chống dịch (có cả biện pháp bảo đảm tốt sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp xúc với các nguồn dễ lây lan dịch bệnh).

2. Bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt

- Bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt đảm bảo nhu yếu phẩm cho công dân cách ly như: chăn, màn, chiếu, gối, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm, xà phòng giặt, kem đánh răng....

- Bố trí chổ nằm đảm bảo đúng giãn cách theo quy định: Người cách người 2m.

- Bảo đảm ăn uống:

+ Bảo đảm, chế độ ăn theo quy định của Thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh 80.000đ/người/ngày.

+ Vị trí chế biến, nấu ăn: Cách khu cách ly công dân tối thiểu 100m

+ Hình thức chia ăn: Cán bộ khung và lực lượng phục vụ ăn tập trung tại một điểm, công dân cách ly tổ chức ăn bằng cơm hộp. (Sau khi nấu ăn xong, cơm và thức ăn được chia vào hộp xốp, canh chia vào ly nhựa hoặc túi ni lông sau đó lực lượng tiếp tế đưa đến trước phòng ở của công dân).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban CHQS

          - Tham mưu cho UBND xã và Ban chỉ đạo ban hành các kế hoạch, quyết định đủ các điều kiện để triển khai thành lập khu cách ly.

- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc thành lập khung tiếp nhận, cách ly công dân.

- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND và ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nội dung theo Hướng dẫn, tham mưu trong việc bảo đảm về nguồn ngân sách cho thực hiện các nhiệm vụ.

- Chủ trì tham mưu thành lập khung quản lý, điều hành ở khu cách ly, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã điều động, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt cho việc tiếp nhận, quản lý ở khu cách ly

 - Phối hợp với Trạm y tế trong việc bố trí phương tiện để vận chuyển công dân khi có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm bệnh đến các điểm chữa trị theo quy định.

- Phối hợp Công an xã, các thôn trong việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác canh phòng xử lý tình huống được phân công, làm tốt công tác bảo đảm an toàn cho khu cách ly.

2. Trạm y tế

- Tiếp nhận, kê khai y tế, phân loại, phối hợp các lực lượng khác để bố trí cán bộ y tế theo dõi và chăm sóc sức khỏe hàng ngày cho các đối tượng được cách ly, biên chế thường xuyên có mặt làm việc 02 tổ gồm: tổ chức ứng trực hàng ngày 24/24 giờ luân phiên.

- Đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc men, hóa chất, vật tư y tế để cấp cứu, xử lý các bệnh thông thường, phun thuốc khử khuẩn phòng chống lây nhiễm chéo, tổ chức vận chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị theo phân tuyến, chuẩn bị tốt cho tất cả các phương án xảy ra trong khu cách ly.

- Bố trí phòng khám, theo dõi các công dân tại điểm cách ly:

+ 01 phòng làm việc/thường trực có bàn làm việc, máy vi tính, tủ đựng thuốc, dụng cụ y tế và khám ban đầu: 02 giường bệnh.

+ 01 phòng theo dõi người bệnh và cách ly

- Gửi danh sách cán bộ tham gia khung cách ly qua Ban CHQS xã trước ngày 20/8/2020).

3. Công an

- Quản lý, tổng hợp số lượng công dân trở về từ các vùng có dịch trên địa bàn, thông báo thông tin cá nhân, số lượng, thời gian, địa điểm công dân đến địa bàn cho Trạm y tế, Ban CHQS xã;

- Chủ trì đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra canh gác bên ngoài khu cách ly, phối hợp với khung quản lý sẵn sàng lực lượng xử lý tốt các tình huống xảy ra trong khu vực cách ly.

4. Trường Mầm non

+ Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan của xã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường để bàn giao cho khung quản lý.

+ Cử 01 đồng chí cán bộ tham gia khung cách ly (gửi danh sách qua Ban CHQS xã trước ngày 20/8/2020).

5. Công chức Kế toán ngân sách

            Phối hợp với Ban CHQS xã tham mưu đảm bảo kinh phí cho hoạt động tiếp nhận công dân trở về từ các vùng có dịch, các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh hoặc đang nghi ngờ có dấu hiệu nhiễm bệnh cách ly trên địa bàn xã.

          6. Công chức Văn hóa- Xã hội xã

- Tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Phối hợp Ban CHQS xã chuẩn bị hệ thống biển bản hướng dẫn, nội quy quy định, hệ thống âm thanh, điện chiếu sáng sinh hoạt tại khu cách ly.

7. Công chức Văn phòng - thống kê, địa chính xây dựng

           - Chủ động liên hệ các bộ phận, đơn vị chuyên môn để:

+ Thu gom rác thải tại khu vực cách ly.

+ Sẵn sàng khắc phục sự cố về nước, điện.

          + Sẵn sàng xử lý các tình huống về hệ thống mạng Wifi, Camera giám sát tại khu vực cách ly.

          8. Các Ban, ngành đoàn thể .

          - Phối hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.

          - Hội phụ nữ xã chủ trì phối hợp với Ban CHQS xã và các Ban, ngành, đoàn thể có liên quan bảo đảm phục vụ nấu ăn cho khu cách ly. Lập danh sách 05 hội viên gửi danh sách qua Ban CHQS xã trước ngày 20/8/2020.

         - Đoàn thanh niên xã điều động đoàn viên vệ sinh khu vực cách ly trước khi đi vào hoạt động và phối hợp với Hội phụ nữ bảo đảm ăn cho khu cách ly. Lập danh sách 05 đoàn viên, thanh niên gửi danh sách qua Ban CHQS xã trước ngày 20/8/2020.

        V. KINH PHÍ

         Ban CHQS xã phối hợp với công chức Kế toán ngân sách xã xây dựng dự trù kinh phí bảo đảm cho khu cách ly./.

 

Nơi nhận:                      

- Thị ủy, HĐND&UBND thị xã;

- BCĐ PC dịch thị xã;

- TV Đảng ủy xã;
- TT HĐND - UB MTTQVN xã;

- CT, PCT UBND xã;
- Các thành viên BCĐ PC dịch xã;

- Các ban, ngành đoàn thể có liên quan;
- Các thôn;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Quốc Thắng

 

VẬT CHẤT, KINH PHÍ BẢO ĐẢM PHỤC VỤ KHU CÁCH LY

STT

Vật chất, phương tiện

Số lượng dự kiến

Ghi chú

I. Bảo đảm ngủ, nghỉ

1

Phản, giường ngủ, chăn, màn

30 cái

 

2

Chiếu, ngối

40 cái

Dự phòng thay

3

Cọc màng (1 giường 4 cọc)

120 cọc

 

4

Dây thép căn, buộc màn

5 cuộn

 

II. Bảo đảm sinh hoạt

1

Thùng đựng nước loại lớn

02 cái

 

2

Ca nhựa múc nước

05 cái

 

3

Chậu giặc

05 cái

 

4

Giá, dây thép phơi quần áo

100 m

 

5

Móc phơi quần áo (mỗi người 4 cái)

120 cái

 

6

Gương, lượt

10 cái

 

7

Vim tẩy, bàn chải nhà vệ sinh

2 cái

 

8

Chổi quét, cây lau nhà

12 cái

 

9

Sọt rác, xúc rác nhựa

10 cái

 

10

Xà phòng giặc

10 bì

Tăng theo người

11

Xà phòng lifeboy cục, nước

10 cái

Tăng theo người

12

Kem đánh răng, bóp đánh răng (1 người 1 bộ)

30 bộ

Tăng theo người

13

Giấy vệ sinh

10 lốc

Tăng theo người

14

Ly nhựa uống nước (loại sử dụng 1 lần)

05 lóc

Tăng theo người

15

Nước lọc 20 lít

10 thùng

Tăng theo người

III. Bảo đảm vật chất xây dựng khu cách ly

1

Dây phân cách chia khu cách ly

5 cuộn

 

2

Cọc tre giăng dây phân cách

30 cọc

 

3

In hệ thống biển bản, nôi quy, sơ đồ khu vực cách ly

10 cái

 

4

Dây neo

100m

 

5

Bạt che ( khổ 6mx6m)

4 tấm

 

6

Khung nhà bạc, vật chất kèm theo

6 bộ

 

7

Thép buộc

2 kg

 

8

Dây rút, keo dán

5 bì

 

9

Thuê máy cắt cỏ

01 máy

 

10

Nước uống, thức ăn phục vụ xây dựng khu cách ly (2 ngày)

Theo thực tế

 

IV. Bảo đảm kinh phí ăn, công, điện, nước, xăng xe vận chuyển, mạng,... cho khu cách ly

1

Mỗi ngày ăn

80.000 đ/người

 

2

Hỗ trợ công lực lượng tham gia phòng, chống dịch

Theo quy định của Luật ngân sách

 

3

Các khoản khác ( điện, nước, xăng xe vận chuyển,…)

Theo thực tế

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 73