Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020
Ngày cập nhật 16/09/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯƠNG VINH

 

Số: 679/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Hương Vinh, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 VÀ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

 

(Báo cáo của UBND xã tại kỳ họp thứ 09, HĐND xã khóa XI)

 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, UBND xã đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của xã, trên cơ sở đó đã tập trung chỉ đạo điều hành các ban ngành triển khai thực hiện. Do đó tình hình kinh tế - xã hội xã năm 2019 đã đạt kết quả quan trọng như sau:

          I. KINH TẾ: Năm 2019 tình hình kinh tế xã hội đạt được kết quả khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, an sinh xã hội đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2021.

1. Lĩnh vực Dịch vụ, thương mại:

Trong thời gian qua các loại hình dịch vụ, thương mại tiếp tục duy trì ổn định, một số ngành dịch vụ đã đầu tư phát triển về quy mô, chất lượng, mở rộng mạng lưới hoạt động để đáp ứng nhu cầu cho người dân. Các hoạt động kinh doanh như buôn bán vật liệu xây dựng, dịch vụ giao thông vận tải, viễn thông, ăn uống, giải khát…có xu hướng tăng lên góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao của ngành dịch vụ. Các thành phần kinh tế trên địa bàn xã phát triển và mở rộng quy mô. Đến nay có 624 cơ sở sản xuất kinh doanh các loại, có 15 doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn duy trì và hoạt động có hiệu quả.

Hiện nay UBND xã đang phối hợp với công ty TNHH Tiến đạt và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã thực hiện công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng tại Cồn Lớn thôn Triều Sơn Đông để thực hiện Dự án Vườn Bách Thảo trên sông Hương. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 811,486 tỷ đồng tăng 21% so với năm 2018.

2. Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng:

Các cơ sở sản xuất TTCN từng bước được đầu tư trang bị kỹ thuật mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa, đã xây dựng được các thương hiệu có uy tín trên thị trường, với tốc độ phát triển ngày càng mở rộng về quy mô sản xuất như: mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, chạm cẩn, rèn, cơ khí, may mặc ... đã góp phần tăng giá trị sản xuất, phục vụ nhu cầu sản xuất và cuộc sống của người dân. Đến nay xã có 221 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp hoạt động có hiệu quả góp phần tăng thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân tại địa phương.

Tổng giá trị về lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp – xây dựng tiếp tục duy trì tốc độ phát triển các ngành nghề có lợi thế của địa phương. Năm 2019 ước đạt 128,232 tỷ đồng so với năm 2018 tăng 19%.

3. Sản xuất nông nghiệp: Tổng giá trị về lĩnh vực nông nghiệp đạt 27,614 tỷ đồng, so với năm 2018 tăng 3%.

 a. Trồng trọt: Năm 2019 tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh thâm canh, tăng cường các dịch vụ sản xuất nên năng suất và chất lượng các cây trồng được nâng lên. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tăng diện tích cây thực phẩm có giá trị cao như cây sen, cây lạc, cây dưa hấu, dưa gang ... và triển khai thực hiện các mô hình lúa chất lượng cao tạo sự liên kết các hộ nông dân với doanh nghiệp, bước đầu làm cơ sở để tổ chức sản xuất lúa theo hướng hàng hóa chất lượng, hiệu quả tăng thu nhập cho nông dân, các công tác khuyến nông được triển khai có hiệu quả, cụ thể: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 703 ha đạt 100,4% kế hoạch.

- Trong đó: Cây lúa: Diện tích gieo trồng là 689 ha, đạt 99,7% kế hoạch, năng suất lúa bình quân 63 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực 4.340 tấn đạt 114,2% kế hoạch.

- Cây lạc: Gieo trồng 6ha, đạt 100% kế hoạch, giảm 1ha so với vụ đông xuân năm trước; năng suất lạc ước tính 40 tạ/ha. Sản lượng đạt 24 tấn.

- Cây sen: Gieo trồng 5ha đạt 167% kế hoạch, giảm 1ha so với vụ đông xuân năm trước; Năng suất 40tạ/ha. Sản lượng đạt 20 tấn;

- Cây dưa hấu, dưa gang: Gieo trồng 3ha, năng suất 20tấn/ha. Sản lượng đạt 60 tấn.

Ước sản phẩm trong trồng trọt: 25,602 tỷ đồng, so với năm 2018 tăng 1,960 tỷ đồng.

b. Chăn nuôi: Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm luôn được tăng cường, đã chủ động tiêm phòng các loại vắc xin cho gia súc, gia cầm… Trong năm đã xảy ra dịch tả lợn Châu Phi nên đã ảnh hưởng đến phát triển đàn và kinh tế của người dân, UBND đã tiến hành tiêu hủy đúng quy trình 215 con lợn. Đến ngày 01/11/2019  đàn trâu có bò 43 con, giảm 51 con, đạt 68% kế hoạch; đàn lợn 234 con, giảm 317 con so với năm 2018, đạt 47% kế hoạch; đàn gia cầm 7.039 con, giảm 1.153 con so với năm 2018, đạt 117% kế hoạch. Tổng giá trị về lĩnh vực chăn nuôi ước đạt 2,012 tỷ đồng, so với năm 2018 giảm 495 triệu đồng.

          4. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:

Đã triển khai tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019.

Trong năm 2019, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã huy động mọi nguồn lực, tập trung đầu tư xây dựng các công trình sau:

- Sữa chữa 4 tuyến đường: Đường từ nhà thờ Họ Cung đến trường mầm non cơ sở La Khê; Đường vào trường Tiểu học số 2 Hương Vinh; Đường từ ngã 4 Minh Thanh đến Trạm y tế xã và đường vào trường Tiểu học số 3 Hương Vinh, với tổng mức đầu tư: 267.000.000đ (ngân sách thị xã)

- Đúc đường bê tông GTNT xóm 1 Bao Vinh, Thế Lại với tổng mức đầu tư: 83.800.000đ (ngân sách thị xã), nhân dân đóng góp 120.000.000đ.

- Nâng cấp đường giao thông nông thôn ở thôn Triều Sơn Đông, Triều Sơn Nam và đội 12B và thôn Địa Linh, với tổng mức đầu tư 709.000.000đ, công ty cổ phần Đồng Lâm Huế 169.000.000đ, nhân dân đóng góp 540.000.000đ.

- Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Hương Vinh với tổng mức đầu tư:142.909.000đ (ngân sách thị xã).

- Xây dựng tường rào, cổng, khán đài sân bóng của xã với tổng mức đầu tư 400.000.000đ (nguồn xã hội hóa).

- Nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ xã, với tổng mức đầu tư 150.000.000đ (ngân sách thị xã).

- Cải tạo, sửa chửa khối nhà 8 phòng học trường Tiểu học số 1 Hương Vinh, với tổng mức đầu tư 370.000.000đ trong đó ngân sách tĩnh 300.000.000đ, ngân sách xã 70.000.000đ.

- Nạo vét hói Bàu Chứa với tổng mức đầu tư 42.000.000đ ngân sách thị xã.

- Sửa chữa đê bao Tây Nam Hương Trà đoạn ngã ba Dàn Xay xứ đồng Cồn Lừ 157.305.000đ, trong đó ngân sách thị xã 156.000.000đ, ngân sách xã 1.305.000đ.

- Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng xã Hương Vinh 52.670.000 ngân sách thị xã.

- Xây dựng 02 phòng học trường Tiểu học số 3 Hương Vinh, với tổng mức đầu tư 1.150.000.000đ, trong đó ngân sách thị xã 920.000.000đ, ngân sách xã 230.000.000đ.

- Nâng cấp đường vào trường Tiểu học số 3 Hương Vinh, với tổng mức đầu tư 850.000.000đ, trong đó ngân sách thị xã 680.000.000đ, ngân sách xã 170.000.000đ.

- Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Triều Sơn Đông, với tổng mức đầu tư 300.000.000đ xã hội hóa.

- Triển khai thực hiện Dự án hạ tầng khu tái định cư thuỷ điện như tiến hành san lấp mặt bằng của khu đất và xây dựng hệ thống thoát nước.

 - Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, chủ đầu tư dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Tiểu dự án Thừa Thiên Huế, tiến hành tổ chức họp dân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện GPMB đầu tư xây dựng công trình: Hạng mục Nạo vét và kè sông An Hòa tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

Tổng vốn đầu tư ước đạt khoảng: 4.494.684.000đ Trong đó: Ngân sách thị xã: 2.494.379.000đ, Ngân sách xã: 471.305.000đ, Nhân dân đóng góp 1.360.000.000đ, Công ty cổ phần xi măng Đồng Lâm Huế hỗ trợ xi măng: 169.000.000đ.

5. Quản lý ngân sách:

Tổng thu ngân sách năm 2019 trên địa bàn xã dự ước thực hiện 2.749.247.230đồng/KH 6.638.000.000 đồng đạt 41,42% so với dự toán thị xã giao. Trong đó thu các khoản thu thuế xã hưởng 100%: 674.601.384đ/KH 558.000.000đ đạt 120,90%; các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 2.074.645.846đ/KH 6.080.000.000đ đạt 34,12%.

Tổng chi ngân sách ước thực hiện 5.385.299.768 đồng, trong đó: chi thường xuyên 4.974.574.768 đồng; chi đầu xây dựng cơ bản 410.725.000 đồng.

6. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Đến nay cơ bản hoàn thành công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng Nông thôn mới đã được UBND thị xã phê duyệt đến năm 2020. Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018; rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019; tiếp tục thực hiện công tác cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất các loại đất theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính năm 2010 cho 53 trường hợp.

Thực hiện tốt Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” vận động toàn thể cán bộ, đoàn thể, hội viên, đoàn viên và bà con nhân dân tham gia các hoạt động làm vệ sinh môi trường, chặt cây Mai Dương ở các tuyến đường và vớt bèo Lục Bình trên sông, các tuyến hói... Triển khai cho Mặt trận, các ban ngành đoàn thể đăng ký các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”“Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”.

UBND xã đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phạt tiền 2.000.000đ vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Chôn, lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, phạt tiền 02 trường hợp 4.500.000đ vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở.

Lập biên bản vi phạm hành chính và các hồ sơ liên quan gửi UBND thị xã Hương Trà ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ Phụng thôn Triều Sơn Nam đã đã lấn chiếm đất nông nghiệp để xây dựng sanh phần.

        Ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành xã để kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên Sông Hương tại xã Hương Vinh, tổ chức tuần tra trên sông Hương, đã phát hiện 04 trường hợp khai thác cát trái phép và đã xử phạt vi phạm hành chính 8.000.000đ.

7. Xây dựng nông thôn mới:           

Thực hiện báo cáo tổng kết công tác 10 năm xây dựng nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực do Nhà nước, các tổ chức hỗ trợ, nhân dân đóng góp cho phát triển đầu tư kết cấu hạ tầng và tập trung nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao để tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, tạo bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc theo hướng đô thị.

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI:

1. Giáo dục: Trong thời gian qua Đảng bộ và nhân dân xã đã tập trung chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Trong năm qua đã huy động và duy trì tốt số lượng học sinh các cấp đến lớp, chất lượng dạy và học được nâng lên, đội ngũ giáo viên các cấp được chuẩn hóa.

 Năm học 2019-2020, bậc mầm non: huy động trẻ nhà trẻ 65/100 cháu đạt 65%, Trẻ mẫu giáo: 330/365 cháu, đạt 90,4%, huy động trẻ 5 tuổi 187/190 cháu, đạt 98,4%. Bậc tiểu học: Số học sinh huy động vào các lớp là 897/897 em đạt 100%. Bậc trung học cơ sở: Huy động 613/KH 630 đạt 97,3%. Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức khai giảng năm học mới năm 4 cho 01 lớp xóa mù chữ độ tuổi từ 18 – 60 tuổi tại thôn Thủy Phú.

Trong năm, giữ vững và phát huy kết quả về phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS-xóa mù chữ. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được chú trọng cả về tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đến nay 5/5 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất tại trường Tiểu học số 3 để lập Hồ sơ công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia và Trường Tiểu học số 2 để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, Trường Trung học cơ sở Đặng Vinh công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2020. Công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển và có chất lượng với phương châm “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và xã hội học tập”.

          2. Công tác Y tế và Dân số:                               

          Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, trong năm đã khám và điều trị cho 8.359 lượt người, duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đợt I,II; tổ chức tư vấn cộng đồng tại các thôn có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao, tư vấn cộng đồng về sàng lọc trước sinh và sau sinh. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên chiếm 16,8%, tăng  1,1 % so với năm 2018; Tiêm chủng mở rộng đạt 96,2 % tăng 0,2% so với năm 2018; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 5,07% giảm 0,6% so với năm 2018.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch tễ; tiến hành kiểm tra 36 cơ sở về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có 3 cơ sở làm cam kết bổ sung giấy tờ liên quan vệ sinh an toàn thực phẩm; giám sát 28 lễ hội, bữa ăn đông người trên toàn địa bàn xã, tăng 4 lễ hội so với năm 2018.

Tổ chức lễ phát động toàn dân phòng chống thiếu muối I ốt và tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường. Lấy máu xét nghiệm tự nguyện HIV/AIDS cho phụ nữ mang thai 32 bà mẹ.

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, ngộ độc thực phẩm. Trong năm trên địa bàn xã xảy ra 18 ca bị sốt xuất huyết tăng 11,1 % so với năm 2018. 01 trường hợp bị bệnh Tay chân miệng. Tiến hành phun chủ động 5/9 thôn và thau vét BI toàn xã 4 lần/năm.

          3. Văn hóa thông tin, thể thao:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Lập hồ sơ đề nghị UBND thị xã tặng danh hiệu thôn văn hóa năm 2019 cho 08 thôn và xét tặng danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liền giai đoạn 2014-2019 cho 05 thôn gồm Thế Lại Thượng, Bao Vinh, Minh Thanh, Địa Linh và thôn La Khê.

Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan các ngày lễ và các sự kiện trọng đại của Đất nước như: nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019; kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng quê hương, đất nước; kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tham gia giải đua ghe kỷ niệm 44 năm giải phóng Hương Trà, đạt giải nhất toàn đoàn và tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng tại thị xã Hương Trà năm 2019 đạt giải ba toàn đoàn.

Công tác phát thanh được chú trọng nâng cao cả về số lượng và chất lượng để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và xây dựng 24 chương trình thời sự địa phương để phản ánh các hoạt động về kinh tế xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn xã.

4. Công tác chính sách xã hội:

Thường xuyên chăm lo cho các đối tượng chính sách xã hội như gia đình có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đã tổ chức thăm, chúc tết và tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo với tổng số tiền là: 361.500.000đ. Hoàn thành 32 hồ sơ cho các cụ tròn 80 tuổi hưởng hàng tháng và 09 hồ sơ cho các đối tượng khuyết tật hưởng chế độ; chuyển hệ số và chuyển mức độ khuyết tật cho 15 đối tượng; lập 34 hồ sơ mai táng phí.

Nhận và cấp 127 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, 480 thẻ bảo hiểm y tế cho diện bảo trợ xã hội, 173 thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân liệt sỹ và người có công. Cấp phát tiền điện cho hộ bảo trợ xã hội và hộ nghèo (quý I – II/2019) là 18.952.000đ.

  Thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2019) với tổng số tiền là 28.100.000đ, trong đó: quà xã: 10.500.000đ; quà chủ tịch nước: 17.600.000đ.

Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được chú trọng, triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em, tổ chức thăm và tặng quà cho 20 em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết trung thu với số tiền 4.000.000đ; hàng năm có 03 em được nhận học bổng CI.

Thực hiện công tác điều tra bình xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2019, kết quả có 58 hộ nghèo chiếm 1,79% giảm 0,3%; Hộ cận nghèo 79 hộ chiếm 2,43% giảm 0,1% so với năm 2018.

Triển khai xây dựng nhà ở phòng, tránh lụt bão do quỹ khí hậu xanh (GCF) tài trợ cho hộ bà Hoàng Thị Huế, Thôn Địa Linh. Tiếp nhận và cấp phát các xuất quà kịp thời, đúng đối tượng do các cơ quan, tổ chức hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã với 250 suất, trị giá 50 triệu đồng. UBND xã đã làm các quy trình, trình UBND thị xã phê duyệt cấp đất ở cho hộ ông Nguyễn Doãn Phúc thôn Bao Vinh thuộc đối tượng hộ chính sách có khó khăn về nhà ở.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn xã, hiện nay có 15 lao động đang học tập và lao động tại nước ngoài ở các nước như: Nhật Bản, Đài loan, Malaysia, Hàn Quốc....

III. NỘI CHÍNH:

1.  Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư:

UBND xã tổ chức tiếp dân định kỳ tại cơ sở theo quy định, năm 2019 đã tiếp 08 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh (không có đoàn đông người). Nội dung công dân đề cập tại các buổi tiếp dân tập trung chủ yếu về các vấn đề liên quan đến đất đai, thủ tục phân chia di sản thừa kế theo pháp luật và các nội dung khác.

Tổng số đơn đã tiếp nhận: 24 đơn, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 24 đơn,  trong đó: 04 đơn môi trường; 01 đơn xây dựng; 14 đơn liên quan đất đai, 01 đơn hôn nhân gia đình; thừa kế 02 đơn và 01 đơn khác. Đã giải quyết: 20 đơn; đang giải quyết 02 đơn và 02 đơn chưa giải quyết.

2. Công tác Tư pháp:

Ban hành kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Tổ chức tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn xã, với 21 buổi, có 592 lượt người tham gia, bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép tại các hội nghị, giao ban giữa UBND xã và hệ thống chính trị thôn; các cuộc họp dân; các ban ngành đoàn thể tuyên truyền đến hội viên của mình thông qua các đợt sinh hoạt, kỷ niệm các ngày thành lập hội…tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã được 92 giờ. Nội dung tuyên truyền như các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy, HĐND&UBND xã, tuyên truyền các Luật như: Luật dân sự; Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật chăn nuôi và Luật hòa giải, Luật phòng chống tham nhũng... tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019.

UBND xã đã ban hành quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 về việc công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND xã ban hành năm 2017, 2018 đã hết hiệu lực thi hành gồm 02 văn bản.

Trong năm, các thành viên tuyên truyền viên pháp luật xã đã phối hợp tổ chức tuyên truyền trực tiếp với nhiều hình thức như lồng ghép tại các hội nghị, các buổi họp thôn, trong sinh hoạt của các ban ngành đoàn thể được 21 buổi với 592 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền: các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cho người dân trên địa bàn xã, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật chăn nuôi, Luật Nghĩa vụ quân sự, tập huấn công tác hòa giải cơ sở...

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã đạt được những kết quả tích cực, trong năm đã tuyên truyền được 92 giờ. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung hỏi đáp về pháp luật, trích các điều quan trọng trong các Luật để tuyên truyền như Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Nghĩa vụ quân sự và các chính sách mới có hiệu lực trong năm 2019.

Xây dựng kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 02/4/2019 về việc thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí duy trì xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:

Tình hình tổ chức bộ máy và hoạt động của các ban ngành ổn định; các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức được tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật. Trong năm, UBND xã xét đề nghị cấp trên nâng bậc lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên, nâng lương thâm niên vượt khung và xếp bậc lương cho 06 trường hợp, cử đi học và tạo điều kiện cho 04 cán bộ không chuyên trách xã tham gia học lớp đại học Luật và 01 cán bộ học lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính; cử 08 cán bộ, công chức xã tham gia học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh. Tiếp nhận 01 công chức Địa chính-XD-NN-MT luân chuyển về xã.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, trên cơ sở chương trình kế hoạch cải cách hành chính của UBND thị xã, Nghị quyết của Đảng ủy; UBND xã đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Chỉ đạo các cán bộ, công chức chủ động rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC theo Quyết định của UBND tỉnh; niêm yết công khai bộ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cửa Ủy ban nhân dân xã theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND xã Hương Vinh theo Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên trang thông tin điện tử của xã và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã để người dân biết, dễ dàng tiếp cận. Hiện nay, các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của xã là 20 lĩnh vực 115 TTHC và 04 lĩnh vực liên thông với 33 TTHC.

  Thực hiện tốt cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các TTHC đối với tổ chức, cá nhân theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 về ban hành quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã, phường, thị trấn.

Thường xuyên chỉ đạo các ban ngành chuyên môn chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện cơ chế một cửa,một cửa liên thông giải quyết công việc nhanh chóng, tạo sự tin tưởng trong nhân dân, giảm thiểu thời gian đi lại và thủ tục cho nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực làm việc có hiệu quả. Đồng thời ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, nâng cao nhận thức về Đảng, Nhà nước cho cán bộ, công chức. Thường xuyên rà soát và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử xã, thực hiện tốt các phần mềm Phát hành giấy mời qua mạng, Quản lý văn bản và ý kiến chỉ đạo; thực hiện tốt phần mềm một cửa, phần mềm hồ sơ công việc và tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính và hoạt động của cơ quan, ứng dụng chữ ký số, sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan, số hóa các văn bản, tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước về các quy trình về an toàn, an ninh thông tin.

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh”, nghiêm túc thực hiện chủ đề của năm: “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã.

Thực hiện kế hoạch sắp xếp lại các thôn trên địa bàn xã theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ, UBND xã đã xây dựng Đề án sát nhập thôn trên địa bàn xã và thực hiện sáp nhập thôn theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; trong đó sát nhập Đội 12B vào thôn Minh Thanh và lấy tên là thôn Minh Thanh; giữ nguyên hiện trạng 07 thôn còn lại gồm: Thế lại Thượng, Bao Vinh, Địa Linh, La Khê, Triều Sơn Nam, Triều Sơn Đông và Thôn Thủy Phú; tổng số thôn sau khi sáp nhập: 08 thôn. Tiến hành kiện toàn lại hệ thống chính trị thôn và thực hiện chính sách đối với 04 người không tiếp tục bố trí công việc sau khi sáp nhập thôn theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

          4. Quốc phòng - An ninh:

Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, ký kết liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2019. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn địa bàn nhất là trong dịp Tết nguyên đán, các ngày lễ lớn của quê hương Đất nước.

Hoàn thành công tác huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị, pháp luật năm 2019 cho cán bộ đảng viên và lực lượng dân quân. Thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân đủ điều kiện nhập ngũ và công tác giao quân năm 2019 với 17 thanh niên đạt chỉ tiêu trên giao, trong đó đi nghĩa vụ công an 02 thanh niên.Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 sinh năm 2002 cho 102 thanh niên đạt 100%, phúc tra độ tuổi SSNN 18 – 25, 25 – 27 (ĐH, CĐ) trên địa bàn xã tổng cộng 976 thanh niên.

Tổ chức khám sơ tuyển 22 tiêu chuẩn bằng mắt cho 111 thanh niên trên địa bàn xã để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2020. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức họp và chốt danh sách thanh niên đủ điều kiện khám chính thức tại thị xã Hương Trà là 69 thanh niên, trong đó khám nghĩa vụ quân sự 63 thanh niên, khám nghĩa vụ công an 6 thanh niên.

5. Về công tác An ninh:

Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh; đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Trong năm tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Không để xảy ra đột biến bất ngờ, hình thành “điểm nóng” và các hoạt động khiếu kiện, phức tạp.

- Về TTXH: Trong năm đã xảy ra 10 vụ việc, 10 đối tượng, giảm 11 vụ việc, 14 đối tượng so với năm 2018, trong đó: Trộm cắp tài sản 02 vụ đã làm rõ 02 vụ, 02 đối tượng; Gây thương tích 01 vụ, 01 đối tượng; Đánh bạc 01 vụ, 01 đối tượng; Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản: 01 vụ, 01 đối tượng. Khai thác cát sạn trái phép 04 vụ, 04 đối tượng.

+ Đã chủ động quản lý đối tượng thi hành án hình sự theo Luật thi hành án hình sự, trong đó có 03 đối tượng chấp hành án treo; Tù tha về 04 đối tượng; Đối tượng sử dụng ma túy: 08 đối tượng và nghi sử dụng ma túy 08 đối tượng.

+ Tổ chức tuần tra bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên sông Hương thuộc địa bàn xã Hương Vinh 25 lượt, phát hiện 04 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính theo Nghị định 33/CP với số tiền 8.000.000đ.

- Về va chạm giao thông, trong năm xảy ra 8 vụ, so với 2018 giảm 10 vụ, trong đó có 02 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 02 người. Trong năm Công an xã tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn hơn 10 lượt để tuyên truyền vận động các hộ dân kinh doanh nhỏ lẻ đảm bảo chấp hành về trật tự công cộng – Trật tự đô thị.

- Tiến hành rà soát các hộ dân khu tái định cư Eo Bầu Thượng Thành thuộc thôn Thế Lại Thượng có 70 hộ 291 nhân khẩu. Hiện nay có 04 hộ, 15 nhân khẩu đã đăng ký thường trú; 18 hộ, 74 nhân khẩu đăng ký tạm trú; 48 hộ, 178 nhân khẩu chưa đăng ký, Công an xã đã tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành nghiêm luật cư trú, đã tiến hành mời các hộ dân họp triển khai thực hiện đăng ký thường trú tại xã.

- Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trong phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; hướng dẫn Ban vận động ở các thôn tổng kết thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội tại ngày Hội đại đoàn kết toàn dân và trao Quyết định cho 9/9 khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về ninh trật tự” theo thông tư 23/BCA; năm 219 xã được UBND thị xã công nhận xã đạt chuẩn an ninh trật tự.

5. CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA UBND VỚI UBMTTQVN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ.

Công tác phối hợp giữa UBND với UBMTTQVN và các đoàn thể đạt nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể như: tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, các hoạt động tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND các cấp, các cuộc vận động hiến máu nhân đạo, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và một số cuộc vận động khác. Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác vận động các gia đình đưa con em lên đường nhập ngũ năm 2019.

IV. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2019 thì việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

  1. Những khuyết điểm, hạn chế:

- Trong năm đã xảy ra dịch tả lợn Châu Phi làm ảnh hưởng đến phát triển đàn và kinh tế của người dân.

 - Công tác cấp đổi và cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân vẫn còn chậm.

- Vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp để xây dựng sanh phần.

        - Thu ngân sách đạt thấp so với dự toán, đặc biệt là công tác thu cấp quyền sử dụng đất, trong năm 2019 chưa thực hiện được công tác đấu thu cấp quyền sử dụng đất.

- Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên vẫn còn cao so với mặt bằng chung của thị xã.

- Tình trạng khai thác cát trái phép tại Cồn Lớn vẫn còn xảy ra làm sạt lở đất, ảnh hưởng đến môi trường và đất sản xuất của bà con nhân dân.

- Công tác vận động bà con nhân dân tại thôn Thủy Phú thực hiện giải phóng mặt bằng để nâng cấp, mở rộng đoạn đường từ tỉnh lộ 4 tới cầu Thanh Phước khó khăn nên việc nâng cấp đoạn đường này không thực hiện được.

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã vẫn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp.

2. Nguyên nhân của những khuyết điểm tồn tại

          + Nguyên nhân khách quan: Do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế, chính trị thế giới đã tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân

          + Nguyên nhân chủ quan:

- Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại trên là do một số cán bộ, công chức chưa chủ động trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, công tác tham mưu giải quyết công việc của các ban ngành còn chậm, chưa sâu sát, cụ thể.

          - Do phong tục tập quán của người dân mong muốn sau khi chết được an táng gần nhà, thôn quê nên họ lấn chiếm đất nông nghiệp để bắt sanh phần.

  - Do lợi nhuận về kinh tế mà các chủ tàu thuyền trên địa bàn xã và các vùng lân cận không chấp hành quy định của pháp luật vẫn tổ chức khai thác cát trái phép tại Cồn Lớn đã làm sạt lở đất, ảnh hưởng đến môi trường và đất sản xuất của bà con nhân dân.

- Xã Hương Vinh tiếp giáp với huyện Quảng Điền và Thành phố Huế, đồng thời địa bàn có tuyến đường tỉnh lộ 4 đi qua cho nên đây cũng là lý do làm cho tình hình trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn diễn ra phức tạp.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, sự cố gắng nổ lực của các ban ngành đoàn thể, UBND xã đã thực hiện hoàn thành kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định; ngành dịch vụ thương mại phát triển, tiểu thủ công nghiệp duy trì giữ vững tốc độ phát triển. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, các chính sách an sinh xã hội đã được triển khai kịp thời có hiệu quả. Tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, quốc phòng được giữ vững. Trong năm đã có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch để ra theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, riêng chỉ tiêu thu ngân sách không đạt do công tác đấu đất thu cấp quyền chưa thực hiện được.

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019.

 

 

STT

Chỉ tiêu chủ yếu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2019

Ước thực hiện năm 2019

Đánh giá thực hiện

 

A

 

Các chỉ tiêu kinh tế

 

1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế

 

%

 

20-21,5%

 

20%

 

Đạt

 

Trong đó

 

 

 

 

 

Dịch vụ thương mại

%

21-22%

21%

Đạt

 

Tiểu thủ CN - XD

%

19-20%

19%

Đạt

 

 

Nông nghiệp

 

%

 

3-3,5 %

 

3%

 

Đạt

 

2

 

Cơ cấu kinh tế

 

- Dịch vụ

%

83,9%

83,9%

Đạt

 

- Tiểu thủ CN - XD

%

13,3%

13,3%

Đạt

 

 

- Nông nghiệp

 

%

 

2,8%

 

2,8%

 

Đạt

3

Sản lượng lương thực có hạt

 

Tấn

 

3.700-3.800

 

4.340 tấn

 

Vượt 640 tấn

4

Tổng thu ngân sách xã

 

Tỷ đồng

 

6.638

 

2.749

41%

Không đạt

 

B

 

Các chỉ tiêu xã hội

 

5

 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn

 

 

%

 

 

 

<2,09%

 

 

1,799%

 

 

Đạt

 

 

 

 

6

Giữ vững phổ cấp Mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học, PCGD Trung học cơ sở, xóa mù chữ

 

 

 

Duy trì

 

 

 

Duy trì

 

 

 

Duy trì

 

 

 

Đạt

 

7

Duy trì làng và cơ quan đạt chuẩn văn hóa

 

  Duy trì

 

Duy trì

 

Duy trì

 

Đạt

 

8

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng

 

%

 

<5,5%

 

5,07%

 

 

Đạt

 

9

Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên

 

%

 

0,9 -1%%

 

1%

 

Đạt

 

10

Số lao động được giải quyết việc làm

 

Người/năm

 

>200người/năm

 

>200người/năm

 

Đạt

 

 

11

Duy trì giữ vững và nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia

 

 

Duy trì

 

 

Duy trì

 

 

Duy trì

 

 

Đạt

 

12

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân

 

%

 

95%

 

95%

 

Đạt

 

C

 

Các chỉ tiêu môi trường

 

13

Tỷ lệ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt

 

100%

 

100%

 

100%

 

Đạt

       

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

 

Năm 2020 là năm thứ năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII. Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 xã Hương Vinh tập trung vào những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu như sau:

A. Mục tiêu

Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, chủ động khai thác tốt các lợi thế và hạn chế các mặt bất lợi trong quá trình phát triển để tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế cao, bền vững. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đã đề ra, nâng cao hiệu quả, tính bền vững của sự phát triển trên các lĩnh vực Dịch vụ - thương mại, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng và nông nghiệp. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án đã được phê duyệt, giảm nghèo nhanh bền vững; chăm lo nâng cao đời sống cho người dân, phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ công bằng xã hội, chủ động phòng ngừa thiên tai, tăng cường hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Giữ vững ổn định chính trị; củng cố quốc phòng an ninh. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

B. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NĂM 2020

          *Chỉ tiêu kinh tế:

  1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân:            20-21,5%

Trong đó:

+ Ngành Dịch vụ thương mại tăng:                      21-22%

+ Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng tăng:            19-20%

+ Ngành Nông nghiệp tăng:                                 3%-3,5%

  1. Cơ cấu các ngành kinh tế dự kiến các thành phần:

+ Dịch vụ thương mại:                                         83,9%

+ Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng:                    13,3%

+ Nông nghiệp:                                                    2,8%

  1. Tổng sản lượng lương thực có hạt:                            3.600-3.700 tấn   
  2. Tổng thu ngân sách:                                        6,060 tỷ đồng

*Chỉ tiêu xã hội:

5. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn                  <1,79%

6. Số lao động được giải quyết việc làm:              >200 người/năm

7. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng:                   <5% 

8. Duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia

9. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên:                      0,9-1%       

10. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân           95%

11. Giữ vững phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học; PCGD Trung học cơ sở -Xóa mù chữ.

12. Duy trì giữ vững danh hiệu các làng văn hóa, cơ quan văn hóa và xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

* Về môi trường:

          13. Tỷ lệ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt 100%

          C. Các Chương trình trọng điểm:

          1.  Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Chương trình phát triển dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng.

D. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH LĨNH VỰC

I. Về phát triển kinh tế:

          Tiếp tục phát triển kinh tế đúng định hướng cơ cấu “Dịch vụ - thương mại, tiểu thủ công nghiệp – xây dựng và nông nghiệp”, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế phấn đấu tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 là 1.160,798 tỷ đồng so với năm 2019 tăng 20%.

1. Về Dịch vụ - Thương mại:

          Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ trên địa bàn, khai thác có hiệu quả, bền vững các tiềm năng thế mạnh của địa phương như các ngành dịch vụ ăn uống, vận tải...Phấn đấu ngành dịch vụ-Thương mại đạt 981,898 tỷ đồng so với năm 2019 tăng 21%.

Thực hiện Dự án Vườn Bách Thảo trên sông, tại cồn lớn thôn Triều Sơn Đông.

2. Về phát triển Tiểu thủ công nghiệp:

          Khuyến khích các cơ sở đẩy mạnh phát triển sản xuất, cải tiến chất lượng mẫu mã, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Củng cố nghề truyền thống như rèn, chạm cẩn, mộc mỹ nghệ.... Đẩy mạnh công tác khuyến công trên địa bàn xã. Phấn đấu ngành Tiểu thủ công nghiệp đạt 152,596 tỷ đồng so với năm 2019 tăng 19%.

          3. Về phát triển nông nghiệp: Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Phấn đấu đạt 28,442 tỷ đồng so với năm 2019 tăng 3%.

          +Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 2020: 674ha, trong đó cây lúa 671ha; cây sen: 3ha.

-Vụ Đông Xuân: Diện tích gieo trồng: 339ha, trong đó cây lúa: 336ha; cây sen: 3ha.

- Vụ Hè Thu: Diện tích giao trồng: 335ha, trong đó cây lúa 335ha.      

+ Chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, an toàn, tạo sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chuyển dịch sang phương thức chăn nuôi bán công nghiệp, phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Dự kiến tổng đàn lợn năm 2019: 540 con; Tổng đàn trâu, bò có: 70 con; Tổng đàn gia cầm 9.000con.

       4. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020. Dự kiến các hạng mục công trình xây dựng cơ bản năm 2020:

- Xây dựng 04 phòng học Trường mầm non Hương Vinh, cơ sở Bao Vinh.

- Xây dựng nhà hiệu bộ Trường TH số 1 Hương Vinh.

- Xây dựng tường rào Trường TH số 1 Hương Vinh

- Xây dựng nhà ăn trường Tiểu học số 2 Hương Vinh.

- Chống xuống cấp 08 phòng học trường Tiểu học số 3 Hương Vinh.

- Xây dựng tường rào, sân thể thao trường Tiểu học số 3 Hương Vinh.

- Nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ xã giai đoạn 2.

- Nâng cấp sửa chữa đường giao thông nông thôn.

- Nâng cấp sữa chữa kênh N2.

- Xây dựng đê bao ngăn lũ Hương Vinh – Hương Sơ.

          5. Về dự toán thu chi ngân sách:

          Thực hiện thu ngân sách theo luật định, đảm bảo thu đúng, thu đủ các loại thuế, lệ phí, quỹ và các nguồn thu khác, phối hợp tốt việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hằng năm, chống thất thu, trốn thuế. Phấn đấu tổng thu trong năm đạt 6,060 tỷ đồng, trong đó: thu thường xuyên đạt 635 triệu đồng, thu các loại thuế đạt 1,425 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 4 tỷ đồng.

          Chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, kịp thời phục vụ cho các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương trên cơ sở định mức theo quy định của nhà nước. Quản lý chặt chẽ thu ngân sách, thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định pháp luật.

6. Quản lý đất đai và bảo vệ tài nguyên, môi trường: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật đất đai, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền để chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác cát trái phép, ô nhiễm môi trường. Phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các cơ sở, sản xuất, kinh doanh. Duy trì công tác thu gom và xử lý rác thải đạt tỷ lệ 100%.

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020:

          - Khu QH thôn Triều Sơn Đông (Trạm y tế xã cũ) diện tích khu đất: 1236,7m2, tổng số lô: 06.

- Khu QH xóm 5 thôn Triều Sơn Đông diện tích khu đất: 1589m2, tổng số lô: 10 lô.

- Khu QH xóm 6 thôn Triều Sơn Đông diện tích khu đất: 1640,8m2, tổng số lô: 08 lô.

- Khu QH thôn Triều Sơn Nam (đất Lò gạch cũ) diện tích khu đất: 1800,5m2.

          - Khu quy hoạch thôn Triều Sơn Nam (cạnh cây xăng) diện tích khu đất: 1011m2

            - Khu QH thôn Triều Sơn Nam (dọc đường QH 9m) diện tích khu đất: 1440,7m2.

            - Khu QH thôn Minh Thanh (cạnh Trường Mần non) diện tích khu đất; 515,4m2.

  - Khu QH thôn Thế Lại Thượng diện tích khu đất: 1334,8m2 (được đo vẽ theo hiện trạng sử dụng đất tháng 9 năm 2018);

- Khu QH ruộng Đạo thôn La Khê có diện tích: 24511,3m2

- Khu QH thôn Địa Linh (dọc đường Thống Nhất và đường WB) diện tích: 5329,8m2

- Khu QH xóm hói Đằng Trước thôn Triều Sơn Nam (lò gạch ông Đặng Văn Xin trước đây) diện tích khu đất: 1563,4m2

- Khu QH thôn Thủy Phú (cạnh am hồn và đường liên thôn Minh Thanh-Thủy Phú) diện tích khu đất: 1341,8 m2

 - Khu QH thôn Thủy Phú (tiếp giáp ranh giới đất của ông Trần Gia Bảy và Đặng No) diện tích khu đất: 3007,2m2

- Khu QH Đội 12B diện tích khu đất: 3388m2

7. Xây dựng nông thôn mới:  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao để tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

II. Văn hóa - xã hội:

1. Về phát triển giáo dục:

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, nâng cao chất lượng giáo dục, huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp đạt 100%. Giữ vững kết quả phổ cập trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS – xóa mù chữ. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng.

Tiếp tục huy động các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng Trường Tiểu học số 2 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và duy trì Trường THCS Đặng Vinh đạt chuẩn Quốc gia; Lập hồ sơ đề nghị xét, công nhận lại trường Tiểu học số 3 Hương Vinh đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

2. Công tác y tế và dân số:

Thực hiện tốt các hoạt động khám chữa bệnh, đảm bảo triển khai hiệu quả hơn các chương trình y tế. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 98%.

Đẩy mạnh công tác truyền thông Dân số - KHHGĐ thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ sinh, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 dưới 16%. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,9-1%, phấn đấu tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 5%.

Tăng cường công tác quản lý các cơ sở hành nghề y dược tư nhân; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã; xây dựng kế hoạch chủ động phòng chống dịch khống chế không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn xã. Đẩy mạnh phát triển y học cổ truyền; tăng cường phòng chống ma túy, mại dâm HIV/AIDS.

3. Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao

Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, để làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tập trung thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trong năm 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã, với nhiều nội dung phong phú phản ánh các hoạt động của xã trên trang thời sự địa phương.

d. Về chính sách xã hội:

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các đối tượng chính sách có công, đảm bảo kịp thời đúng đối tượng. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, người già cả neo đơn. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, khuyến khích người lao động tự tạo việc làm.

Quan tâm bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em gắn với phong trào xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Chú trọng xây dựng xã đạt tiêu chuẩn xã phù hợp trẻ em. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,79%, quan tâm giao đất có thu tiền cho hộ nghèo và hộ chính sách có khó khăn về nhà ở.

III. Nội chính

1. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Tổ chức tiếp công dân và giải quyết các đơn thư của công dân kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, không để đơn thư tồn đọng kéo dài. Củng cố tăng cường hoạt động hòa giải, tổ hòa giải cơ sở, đảm bảo hòa giải thành trên 80%.

2. Công tác Tư pháp: Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã ban hành nhằm đảm bảo tính hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng kế hoạch để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản mới. Tham gia các lớp tập huấn về công tác hòa giải ở cơ sở.

3. Tổ chức bộ máy và cải cách hành chính: Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, gắn với nâng trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan và các quy định trong quản lý nhà nước ở địa phương.

Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân khi đến giao dịch. Vận hành tốt một cửa hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện ứng dụng các phần mềm một cửa; duy trì áp dụng hệ thống ISO TCVN 9001:2015 trong giải quyết các thủ tục hành chính; vận hành trang thông tin điện tử xã phong phú về nội dung và hình thức để phản ánh các hoạt động kinh tế, chính trị và xã hội tại địa phương.

Thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo mọi điều kiện để Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên phát huy vai trò chức năng giám sát và phản biện xã hội của mình trong vận động nhân dân xây dựng Đảng và Chính quyền địa phương.

          4. Quốc phòng-An ninh: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08/BCT về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng cơ sở xã, phường và cụm tuyến ATLC-SSCĐ, tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ theo quy định.

          Tăng cường công tác củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, đặc biệt vào các ngày lễ lớn, tết Canh Tý năm 2020, không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự.

Thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng-An ninh địa phương. Tổ chức duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau các ngày lễ lớn, tết Nguyên Đán; kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo đủ số lượng và chất lượng.

          Tiếp tục thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống các loại tội phạm, ma túy..., tăng cường nắm bắt và quản lý các loại đối tượng, tội phạm để giữ vũng ANCT-TTATXH trên địa bàn xã, nhất là tình hình liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, không để đột biến bất ngờ xảy ra.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời tăng cường công tác giáo dục pháp luật và ý thức cảnh giác của nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình cụm dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường công tác quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng. Thực hiện tốt kế hoạch phối hợp với các địa bàn giáp ranh, công an quân sự thị xã trong công tác đảm bảo ổn định chung các vùng giáp ranh. Thực hiện có hiệu quả tổ tự quản bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên sông Hương và tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

* Lĩnh vực kinh tế:

Đẩy mạnh chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường triển khai và thực hiện có hiệu quả các chương trình khuyến công nhằm thúc đẩy ngành tiểu thủ công nghiệp phát triển, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng, đầu tư phát triển trên địa bàn xã.

Nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất, tăng năng suất cây trồng, Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi, khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung gia trại, chăn nuôi hộ gia đình, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.

          Tập trung chỉ đạo thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời, đạt và vượt kế hoạch được giao. Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách đồng thời thường xuyên kiểm soát chi ngân sách để đảm bảo chi đúng nội dung, mục tiêu, có hiệu quả.

* Quản lý tài nguyên và môi trường:

Triển khai thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất của xã đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, chuyển mục đích sử dụng đất và tổng hợp danh mục các công trình có sử dụng đất năm 2020. Tổ chức thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường.

Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể để tăng cường công tác giám sát của cộng đồng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra các trường hợp xây dựng không phép, trái phép.

* Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nghèo vươn lên trong cuộc sống đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực của xã hội thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách xã hội.

          Nâng cao chất lượng dạy và học, phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền vận động học sinh ra lớp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, thực hiện tốt xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

          Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. Chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để ngăn chặn, kịp thời ứng phó với dịch bệnh, khống chế không để dịch lớn xảy ra. Làm tốt công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

          Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hoá, thể thao, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đẩy mạnh rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.

          4. Lĩnh vực quốc phòng an ninh, nội chính:

          Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Thường xuyên tổ chức tuần tra canh gác, nhằm ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm, tệ nạn xã hội.

          Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

          Đổi mới công tác tiếp dân, tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tố cáo; hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp...Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, nâng cao chất lượng công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã. 

          Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức về giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

          Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, thực hiện tốt hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải tiến lề lối tác phong làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các ban ngành theo hướng hiệu quả, kịp thời và thiết thực.

          Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020./.

 

 

     Nơi nhận:                                                        TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

     - UBND thị xã;                                                          CHỦ TỊCH

     - BTV Đảng uỷ;

     - TT.HĐND xã;

     - CT, PCT UBND xã;

     - Đại biểu HĐND xã;

     - Lưu: VT.                                                               Trần Quốc Thắng                                                                                                           

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 75