Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Triển khai nhân rộng chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Huế
Ngày cập nhật 19/04/2024

Triển khai nhân rộng chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Huế

          Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thành ủy, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, công tác phòng, chống ma túy và nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Huế đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2023, Công an thành phố Huế triển khai xây dựng, duy trì hiệu quả mô hình trong tuyên truyền vận động phòng, chống ma túy, nhiều mô hình hay được nhân rộng và phát huy hiệu quả, như: xây dựng xã, phường xanh - sạch - sáng; xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; tổ xe thồ tự quản; Chi Hội nông dân nói không với ma túy, Tổ tự quản về ANTT nói không với ma túy…

           Ngày 19/3/2024, Ủy ban nhân thành phố Huế ban hành Công văn số 2340/UBND-NC về việc đôn đốc thực hiện kế hoạch số 7639/KH-UBND ngày 22/9/2023 của UBND thành phố Huế về triển khai nhân rộng chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố. Qua công tác nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm, hiện nay trên địa bàn thành phố Huế có 55 tụ điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy là các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT dễ bị tội phạm và tệ nạn ma túy lợi dụng hoạt động; theo thống kê tháng 10/2023, có 376 người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố, 237 người sử dụng trái phép chất ma túy, 93 người có biểu hiện loạn thần “ngáo đá”,... Công an thành phố đã xử lý hình sự các đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

          Để tiếp tục bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 7639/KH-UBND, UBND thành phố Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, đoàn thể và UBND các xã, phường thuộc thành phố Huế xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng được Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao phó, là tiêu chí để phân loại thi đua hàng năm, là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố; Lãnh đạo các đơn vị phải căn cứ vào từng mục tiêu và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân để thực hiện. Quá trình thực hiện phải thường xuyên đối chiếu với 10 mục tiêu của Kế hoạch để đánh giá những kết quả đạt được, đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng địa bàn “Sạch về ma túy” theo lộ trình đã đề ra.

          Từ đó, nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố được nâng cao. Nhiều đường dây tụ điểm phức tạp về ma túy đã được phát hiện, triệt xóa; nhiều đối tượng liên quan đến ma túy được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh kịp thời; các phong trào vận động quần chúng nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh và tố giác các loại tội phạm được duy trì, thực hiện; từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị địa phương.

                                                                                                                                                                                                                                 Thanh Nguyễn - Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 122