Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố 05 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 12/09/2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 về việc công bố 05 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cụ thể như sau:

TTHC cấp tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

1. Thủ tục Hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng

- Thời gian giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong đó: UBND cấp xã: 02 ngày; UBND cấp huyện: 03 ngày; Sở Thông tin và Truyền thông: 05 ngày; UBND tỉnh: 02 ngày)

- Phí, lệ phí (đồng): không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xãTrung tâm Hành chính công cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế). Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

2. Thủ tục Hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng

 

- Thời gian giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong đó: UBND cấp xã: 02 ngày; UBND cấp huyện: 03 ngày; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 05 ngày; UBND tỉnh: 02 ngày)

- Phí, lệ phí (đồng): không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xãTrung tâm Hành chính công cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế). Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

3. Thủ tục Xóa nhà tạm cho hộ nghèo

- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong đó: UBND cấp xã: 10 ngày; UBND cấp huyện: 03 ngày; Sở Xây dựng: 05 ngày; UBND tỉnh: 02 ngày)

- Phí, lệ phí (đồng): không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xãTrung tâm Hành chính công cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế). Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

TTHC cấp huyện thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã

1. Thủ tục Trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng

- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong đó: UBND cấp xã: 10 ngày; phòng Lao động - TB&XH: 07 ngày; UBND cấp huyện: 03 ngày)

- Phí, lệ phí (đồng): không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xãTrung tâm Hành chính công cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế). Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh

2. Thủ tục Trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao động

 

- Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trong đó: UBND cấp xã: 10 ngày; phòng Lao động - TB&XH: 07 ngày; UBND cấp huyện: 03 ngày)

- Phí, lệ phí (đồng): không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xãTrung tâm Hành chính công cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế). Hoặc nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

  
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 24