Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID
Ngày cập nhật 15/06/2023

Ngày 22/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4906/UBND-KN2 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID; theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai tiếp đón người bệnh khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip hoặc ứng dụng VNeID thay cho thẻ Bảo hiểm y tế; đảm bảo tối thiểu 80% người bệnh đã được cấp căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử quốc gia mức độ 2, thực hiện khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.

Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương tiếp tục rà soát, xác minh, làm sạch thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chỉ đạo tại Công văn số 44/BCĐ-KN2 ngày 25/3/2023 của Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 793