Tìm kiếm tin tức 
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay
Ngày cập nhật 15/06/2023

 

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu mức thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về PCCC trên địa bàn tỉn; ngày 05/6/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm của mình trong quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; có giải pháp, biện pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, thiếu sót đối với trụ sở làm việc của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc do mình quản lý mà không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định, theo hướng “rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền”. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật nếu trụ sở làm việc của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc do mình quản lý để xảy ra cháy, nổ.

Tổ chức phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn về PCCC và CNCH, thoát nạn cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy tại gia đình, phát huy tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ (Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy), hoàn thành trước ngày 25/6/2023; 100% người làm nhiệm vụ PCCC (Đội PCCC cơ sở) phải được tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật;  

Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về điện, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng điện an toàn và các chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ trong phạm vi quản lý. Chỉ đạo Ban quản lý các chợ, chủ các cơ sở là  trung tâm thương mại, siêu thị tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra canh gác đảm bảo an toàn PCCC và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện nhằm loại trừ các nguy cơ phát sinh cháy, nổ từ hệ thống điện; chỉ đạo các hộ kinh doanh, thương nhân, tiểu thương tổ chức ký cam kết, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, an toàn sử dụng điện,… phòng ngừa từ xa không để xảy ra cháy, nổ.

Công an tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, tập trung kiểm tra các địa bàn trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề tập trung nhiều cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ (dệt may, xăng dầu, LPG, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở vui chơi giải trí, kinh doanh dịch vụ lưu trú, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, …) và khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ cao. Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu sót, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật, đặc biệt các hành vi cố tình vi phạm quy định về PCCC dẫn đến cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản. Rà soát xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở trọng điểm nguy hiểm về cháy nổ có huy động nhiều lực lượng tham gia. Tăng cường công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án, tiếp nhận tin báo nhanh, chính xác, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu các cơ sở tăng cường lực lượng bảo vệ, tuần tra canh gác đảm bảo an toàn PCCC và các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, duy trì hoạt động hệ thống PCCC nhằm loại trừ các nguy cơ phát sinh cháy, nổ.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy tại gia đình. Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã và các tổ chức chính trị xã hội các cấp phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp cùng với lực lượng Công an, dân phòng, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ,… vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy, dụng cụ phát dỡ, thoát nạn; mở lối thoát nạn khẩn cấp, thứ 2,…

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC trong phạm vi quản lý; tổ chức rà soát và xử lý đối với các hành vi lấn chiếm đường giao thông cho xe chữa cháy, làm hư hỏng hoặc che lấp các trụ tiếp nước chữa cháy đô thị. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, thi công các công trình xây dựng tại địa phương; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế và cấp phép xây dựng, kịp thời phát hiện sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng công trình; đặc biệt đối với các khu đô thị, khu dân cư khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng phải hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật về PCCC. Đối với các cơ sở sản xuất, kho hàng xây dựng khi chưa được các cơ quan quản lý cấp phép xây dựng, kinh doanh phải kiên quyết đình chỉ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức vận động 100% hộ gia đình tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy và mỗi gia đình có ít nhất có một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn; 100% nhà từ 02 tầng trở lên có lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 để thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra (hoàn thành trong quý IV/2023). Tiếp tục rà soát, vận động nhân dân xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” ; chỉ đạo, hướng dẫn các Tổ liên gia an toàn về PCCC xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Tổ liên gia an; đảm bảo theo tinh thần là 100% các Tổ liên gia phải xây dựng phương án chữa cháy và CNCH và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH trong quý III/2023; nhằm chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng trong việc phòng ngừa làm giảm số vụ cháy nổ; ngặn chặn đẩy lùi các vụ cháy nổ lớn xảy ra.

Theo địa bàn quản lý, yêu cầu đơn vị quản lý các Nhà chung cư, Nhà tập thể phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ để Nhân dân nắm vững các kỹ năng thoát nạn, kỹ năng chữa cháy,… vận động, hướng dẫn hộ gia đình có “chuồng cọp” mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 để thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức tốt công tác tự kiểm tra an toàn PCCC; kịp thời khắc phục sơ hở thiếu sót về PCCC và CNCH, hạn chế các nguyên nhân phát sinh cháy, nổ. Rà soát toàn bộ các cơ sở, các công trình thuộc quyền và phạm vi quản lý, yêu cầu thực hiện đầy đủ quy trình thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm các kiến nghị của các Đoàn Thanh tra, Đoàn kiểm tra về công tác PCCC và CNCH, tổ chức khắc phục dứt điểm các sơ hở, thiếu sót về PCCC mà các Đoàn Thanh tra, kiểm tra chỉ ra (nếu có). 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và UBND các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách, địa bàn, cơ sở quản lý để triển khai thực hiện nghiêm túc. Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương nơi đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

https://thuathienhue.gov.vn/
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 23