C:\Fportal\ThanhPho\huongvinh.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình
Ngày cập nhật 13/09/2016

Ngày 19/8/2016 Đảng ủy xã Hương Vinh nhận được công văn số 24-CV/BTG ngày 16/8/2016 của Ban Tuyên giáo thị ủy Hương Trà về việc đề nghị tham gia cuộc thi viết về tấm gương điển hình trong phòng, chống bạo lực gia đình.

* Thời gian, địa điểm và các quy định của cuộc thi theo thể lệ gửi kèm Công văn.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 137.793
Truy cập hiện tại 77